Alfa Lavals produkter gör världen till en bättre plats

Foto: André de Loisted

Alfa Laval är ett innovativt företag med teknologier som är betydelsefulla för att världen skall klara framtida utmaningar inom energieffektivitet och vattenförsörjning.

Alfa Laval skapar produkter som bland annat gör det möjligt att rena vatten och minska energiförbrukning inom en rad industriella processer. Sustainability Specialist Sofia Jonsson lockades hit tack vare de innovativa produkterna, i kombination med möjligheten att göra skillnad inom sitt specialistområde. Att Alfa Laval dessutom är ett internationellt företag som finns i över 100 länder tycker Sofia gör det till en extra spännande arbetsplats.

– Jag har kollegor över hela världen och det erbjuds många möjligheter att utvecklas inom företaget. När jag började här fick jag tidigt ett stort ansvar med mycket frihet. Initiativ och innovation uppmuntras och det är en väldigt välkomnade kultur där  medarbetarna respekterar, stöttar och hjälper varandra. Det finns mycket kompetens inom Alfa Laval och en stor vilja att dela med sig, säger Sofia.

Ett stimulerande arbete
Sofia jobbar på huvudkontoret i Lund med hållbarhetsfrågor på en global nivå. Hon arbetar med hållbarhetskommunikation och är bland annat projektledare för Alfa Lavals hållbarhetsrapport men jobbar parallellt med flera olika projekt.

– Det är utvecklande och omväxlande att vara delaktig i så många olika projekt. Det kan vara allt från analyser och rapportering till kunder till att skapa innehåll för sociala medier.

”Det finns en stor vilja att dela med sig.”

Effektivisering genom innovation
Sedan Alfa Laval grundades 1883 har de satsat stort på innovation och utveckling. Förra året la de nästan 900 miljoner kronor på forskning och utveckling, den högsta nivån hittills i företagets historia. Alfa Laval jobbar även aktivt med miljöfrågor – både genom att leverera bättre produkter och tjänster till sina kunder, men även genom att effektivisera sin egen produktionsprocess för att minska energiförbrukning och koldioxidutsläpp. En viktig del är att investera i förnybar energi, berättar Sofia.

– I Kina ska vi bland annat bygga en fabrik som kommer hämta större delen av sin energi från solceller på taket.

”Jag har kollegor över hela världen och det erbjuds många möjligheter att utvecklas inom företaget.”

Text: Sara Lundström

Om Alfa Laval

Alfa Lavals kärnverksamhet baseras på tre nyckelteknologier: värmeöverföring, separering och flödeshantering, vilka har en avgörande betydelse inom en rad industriella processer. Alfa Laval har för närvarande cirka 16 400 anställda över hela världen varav drygt 2 000 finns i Sverige.

Läs mer: www.alfalaval.com

Sofia Jonsson

Titel: Sustainability Specialist, Alfa Laval.

Utbildning: Civilekonom, Stockholms Universitet.

Vad vet inte de flesta om Alfa Laval? ”De tre högsta byggnaderna i världen – Burj Khalifa, Shanghai Tower och Abraj Al-Bait Tower – kyls och värms med utrustning från Alfa Laval. Även den byggnad jag själv bor i, Turning Torso i Malmö.”

Senaste från arbetsgivare

Alfa Laval AB

Engagemang, förtroende och tydlighet är de tre viktigaste ingredienserna i ett lyckat ledarskap. Det menar Pascale Gimenez, nytillträdd Globa…  Läs mer

Alfa Laval AB

Efter nio år i IT-branschen började Senan Rasoul på Alfa Laval. Det var möjligheten att använda IT för att bidra till en hållbar värld som lo…  Läs mer

Senaste artiklarna

Arbetsförmedlingen

Innovationstakten och ett stort utrymme att driva förändring lockade Carolina Emanuelson och Johan Backström till Arbetsförmedlingens IT-avde…  Läs mer

Essity

Hållbarhet omfattar mycket mer än bara miljö. Ett av Essitys hållbarhetsmål handlar om att förbättra välbefinnandet för 26 miljoner föräldrar…  Läs mer

AB Svensk Exportkredit

Amanda Ask har som uppdrag att finansiera exportaffärer på Svensk Exportkredit. Därmed är hon med och bidrar till att skapa sysselsättning oc…  Läs mer

Trafikverket

En ny kärna för mobilnät som ger uppkopplad infrastruktur, och ett nytt signalsystem för järnvägen i hela EU – Innovation och nytänkande är v…  Läs mer