Consat utmanar branschens invanda mönster

Foto: Julia Sjöberg

På ingenjörsföretaget Consat har man bevisat att ärlighet och nytta bygger långsiktigt förtroende och bättre lönsamhet. Det låter självklart men är långt ifrån vedertaget.

I Göteborg arbetar Consat bland annat med fastighetsbolaget KLÖVERN. Ett av de inledande projekten handlade om att kraftigt minska en fastighets energiförbrukning. Consat uppskattade en besparing om 38 procent. Två år senare blev resultatet nästan dubbelt så bra. Dessutom blev prislappen lägre än vad man först räknat med.

Den lösning Consat levererade gav inte bara ekonomisk och miljömässig besparing, den skapade också ett förtroendekapital hos kunden. Nu är Consat i full sving med nästa betydligt större utmaning för samma uppdragsgivare.

– Vi skall halvera energiförbrukningen i fastigheten där rymdindustribolaget RUAG SPACE håller till, berättar Ian Hostetter, VD i ett av CONSAT-bolagen. RUAG arbetar med utveckling och produktion av rymdelektronik som testas i simuleringsmiljöer med vakuum, höga tryck, extrem värme och kyla samt vibrationer. Fastigheten är en utmaning utöver det vanliga.

Effektivare resursanvändning
Nyckeln till Consats framgång är att de utmanar ett sedan länge vedertaget sätt att arbeta. Inte bara när det gäller teknik utan också i synen på samarbete och gemensam vinning.

– Om vi i ett projekt avsett att installera 10 enheter, men längs vägen upptäcker att vi kan effektivisera bort fem, så är det många branschkollegor som väljer den kortsiktiga lösningen; att hålla sig till originalplanen som ger dubbla omsättningen och inte stör någon. Ur ett globalt resursanvändningsperspektiv är det ett totalt ”hål i huvudet” beteende. Allt i våra affärer och alla i vår organisation skall ha en funktion och göra nytta. Det ger mening och verklighetsförankring. Vi har inga överflödiga fem enheter i våra installationer. Så avlastar vi världen från onödig konsumtion.

”Fler behöver fokusera på ett globalare ”VI”.”

Consat visar vägen
Ian Hostetter menar att det finns många företag som vill rikta om kompassen och kunna välja bort uppdrag som inte är etiskt försvarbara men är inlåsta i dysfunktionella strukturer. 

– Ett av skälen till att jag valde att börja på Consat är att det ligger i bolagets DNA att verkligen vilja leverera nytta. Utmaningen ligger ofta i att våga bryta sig ur invanda mönster och övertyga kunder och leverantörer att göra detsamma. Vi är ju ett innovationsföretag! Vi kan ju inte begränsa oss till teknik utan ger oss på allt som kan förbättras såsom till exempel vår affärsmodell. Den förändrar inte världen men kan visa att lönsamhet och hållbarhet i syntes ÄR väldigt lönsamt för alla inblandade.

Consat vågar tänka nytt
– Consats satsning på Energieffektivsiering av fastigheter är ju i sig en form av nytänkande startup som tar avstamp i bolagsgruppens ambition att addera till nya ben med tillväxtpotential. Det finns en lång erfarenhet av att bygga verksamhet och inte minst av att driva innovativa och ofta tvärfunktionella projekt inom alltifrån industriteknik, elektronik, IT och mjukvara till kompletta ITS system för kollektivtrafik till städer och hela regioner.

– Trots att vi varit verksamma i mer än 30 år finns en kontinuerlig nybyggaranda och ett driv att ständigt vilja utmana.

Text: Sofie Lundmark

Consat Engineering

Consat genomför tvärfunktionella projekt och uppdrag inom fordon, industri, IT, energi, life Science och ITS för kollektivtrafik. Consat grundades 1986 och har i dag mer än 200 medarbetare. För sjätte året i rad har företaget fått utmärkelsen ”Karriärföretag 2018”, som är en svensk kvalitetsstämpel för de arbetsgivare som har högst kvalitet i sitt employer branding-arbete och som kan erbjuda unika karriär- och utvecklingsmöjlighetertill sina medarbetare.

Läs mer: www.consat.se

Ian Hostetter

Titel: VD, Consat SES AB.

Det här bör du veta om Consat: ”Consats ledord är Systemperspektiv, Nytta och långsiktiga relationer. Förutom att det skapar en ny typ av kundrelationer så lockar det även framtidens medarbetare. Alla som jobbar på Consat kan få en meningsfull tillvaro och drivs oftast i större utsträckning av intressanta projekt än att bara tjäna pengar.”

Senaste artiklarna

Arbetsförmedlingen

Innovationstakten och ett stort utrymme att driva förändring lockade Carolina Emanuelson och Johan Backström till Arbetsförmedlingens IT-avde…  Läs mer

Essity

Hållbarhet omfattar mycket mer än bara miljö. Ett av Essitys hållbarhetsmål handlar om att förbättra välbefinnandet för 26 miljoner föräldrar…  Läs mer

AB Svensk Exportkredit

Amanda Ask har som uppdrag att finansiera exportaffärer på Svensk Exportkredit. Därmed är hon med och bidrar till att skapa sysselsättning oc…  Läs mer

Trafikverket

En ny kärna för mobilnät som ger uppkopplad infrastruktur, och ett nytt signalsystem för järnvägen i hela EU – Innovation och nytänkande är v…  Läs mer