”Det är extremt viktigt att ha medarbetare med olika bakgrund”

Foto: André de Loisted

Damir Radoncic har varit med och startat nätverket Young E.ON Employees Network med syfte att öppna upp för möten med nya människor i en avslappnad miljö.

Direkt efter examen började Damir Radoncic på E.ON:s 18 månader långa internationella graduateprogram, där han testade på att arbeta inom olika delar av verksamheten. Nu är han affärsanalytiker och driver projekt inom utveckling av innovativa produkter och tjänster, tar fram affärsmodeller och arbetar med verksamhetsutveckling och kundnöjdhet.

Hur arbetar ni med mångfald?
Vi arbetar med mångfald på flera olika sätt. Till exempel delar vi sedan några år tillbaka ut ett Mångfaldspris till en ung person som arbetar för mångfald i samhället. Förutom äran och ett pris, bjuder vi hit finalisterna till vårt huvudkontor i Malmö, där vi pratar mångfald och inspireras av varandra. Vi deltar i Malmö Pride och pratar generellt mycket om mångfald och inkludering i vardagen. Vi har varit ett aktiv del av ”Äntligen jobb” – ett initiativ i samarbete med Arbetsförmedlingen som innebär att akademiker som är relativt nya i Sverige får möjlighet att praktisera hos oss.

Hur ser du på ert arbete med mångfald?
Det är extremt viktigt att ha medarbetare med olika bakgrund. Dels när det gäller bakgrund från olika länder, men vi vill också ha en mångfald när det gäller utbildningar, yrken, världsåskådning och så vidare – det är då man får in de olika perspektiven. Det är samma sak som när man jobbar i projekt med människor från olika områden, som exempelvis IT, utveckling, ekonomi och försäljning – alla ser saker ur olika perspektiv och de tillsammans gör att man når de bästa resultaten.

Du har varit med och startat nätverket Young E.ON Employees Network, YEN. Berätta!
Vi var fem traineer som började på E.ON 2016 och vi blev väldigt tajta fastän vi inte arbetade tillsammans i det dagliga. Vi bestämde oss för att starta ett nätverk som syftade till att lära känna nya människor genom kravlösa möten i avslappnade miljöer och vi valde att bjuda in medarbetare till after work. Initiativet är uppskattat och det kommer hela tiden nya människor till våra möten, även från den tyska verksamheten på E.ON. En person på HR berättade till exempel nyligen att en tysk tjej börjat hos oss, så då bjöd vi in henne. Vi har även ambitionen att inkludera människor från andra företag. Till ett av våra möten bjöd vi in seniora chefer på E.ON som fick berätta om sina karriärer, vilket blev väldigt uppskattat. Vi har också varit med som nätverk och gett synpunkter på vårt nya hus som planeras. I nätverket finns folk i alla åldrar – alla som är unga i själen är välkomna.

Text: Tina Lindström Carlsson

E.ON

E.ON är ett av Europas största privatägda energibolag med cirka 40 000 anställda och bidrar till omställningen av ett hållbart samhälle. E.ON Sverige, där även Danmark ingår, producerar och levererar energi och energilösningar i form av el, gas, värme, kyla samt energirelaterade tjänster till en växande privat- och företagsmarknad. E.ON har mer än 32 miljoner kunder i Europa och Nordamerika och vi har investerat 11 miljarder euro de senaste tio åren i förnybara energikällor.

Damir Radoncic

Titel: Affärsanalytiker.

Utbildning: Civilingenjör industriell ekonomi, Chalmers tekniska högskola, examen 2016.

Var hämtar du inspiration? “Det som driver mig är lärande – att jag ständigt utvecklas och utmanas.”

 

Senaste från arbetsgivare

E.ON

  För att driva en innovativ organisation med hög kundförståelse är mångfald ur alla perspektiv ett måste. Det menar E.ON:s HR-direktör Hen…  Läs mer

E.ON

E.ON ställer om till 100 procent förnybar och återvunnen energi. Men resan mot hållbarhet omfattar inte bara klimatet – även mångfald och ink…  Läs mer

E.ON

E.ON driver förändring på flera plan i branschen. En målsättning är exempelvis att andelen kvinnor i chefspositioner, styrelser och ledningsg…  Läs mer

Senaste artiklarna

Arbetsförmedlingen

Innovationstakten och ett stort utrymme att driva förändring lockade Carolina Emanuelson och Johan Backström till Arbetsförmedlingens IT-avde…  Läs mer

Essity

Hållbarhet omfattar mycket mer än bara miljö. Ett av Essitys hållbarhetsmål handlar om att förbättra välbefinnandet för 26 miljoner föräldrar…  Läs mer

AB Svensk Exportkredit

Amanda Ask har som uppdrag att finansiera exportaffärer på Svensk Exportkredit. Därmed är hon med och bidrar till att skapa sysselsättning oc…  Läs mer

Trafikverket

En ny kärna för mobilnät som ger uppkopplad infrastruktur, och ett nytt signalsystem för järnvägen i hela EU – Innovation och nytänkande är v…  Läs mer