“Det gäller att aldrig slå sig till ro med mångfaldsfrågorna”

Foto: André de Loisted

För att driva en innovativ organisation med hög kundförståelse är mångfald ur alla perspektiv ett måste. Det menar E.ON:s HR-direktör Henrik Markefors.

Energibranschen är på väg bort från det gamla monopolistiska energisystemet och blir allt mer decentraliserad. En bransch i förändring kräver en stor dos innovation – något som Henrik Markefors menar bara är möjligt i en verksamhet som präglas av mångfald och inkludering.

Berätta om E.ON:s mångfaldsarbete!
– För oss är mångfaldsarbetet en viktig fråga sedan många år. Vi, tillsammans med resten av branschen, började på en ganska usel nivå vad gäller exempelvis jämställdhet, men har kommit en bra bit på vägen. I dag ligger vi på runt 37 procent kvinnliga chefer och satsar hela tiden på att bli ännu bättre – det gäller att aldrig slå sig till ro. Förutom jämställdhet handlar mångfald hos oss om allt från olika erfarenheter till kulturell bakgrund och ålder. Vi driver till exempel olika initiativ för att skapa en multigenerationell arbetsplats. Bland annat har vi jobbat med omvänt mentorskap där seniora chefer har tilldelats en mentor från generation Y (personer födda mellan 1982 och 1994, reds. anmärkning) för att få nya perspektiv på olika frågor.

Vad har ni för projekt på gång framöver?
– Vi kommer att fortsätta jobba aktivt för att få in fler nyanlända i våra verksamheter. Tidigare var vi involverade i initiativet “Äntligen jobb”, där fokus låg på att skapa praktikplatser. Det slog väldigt väl ut. Nu arbetar vi till exempel med Boost by FC Rosengård som gör ett fantastiskt jobb med att göra det enklare för nyanlända att komma i kontakt med den svenska arbetsmarknaden. Vi har hjälpt dem att nå ut med sitt budskap samtidigt som vi också bidragit med föreläsare i form av mestadels kvinnliga chefer som pratat med unga tjejer om sina karriärer.

Skulle du säga att ni har kommit längre vad gäller mångfald och inkludering än era konkurrenter?
– Först och främst tycker jag att det är spännande att fundera över vilka våra konkurrenter kommer att vara i framtiden. Är det de traditionella energiföretagen? Eller är det helt andra aktörer inom till exempel solenergi eller kanske fordonsföretag inom transportsektorn? Det är svårt att säga om vi jobbar mer dedikerat med här frågorna än andra. Jag tror dock inte att det finns något företag som tjänar på att exkludera vissa typer av talang. Det är redan hård konkurrens om den kompetens som finns. Väljer man bort vissa grupper har man ingen chans att klara sig framöver.

Text: Sara Schedin

E.ON

E.ON är ett av Europas största privatägda energibolag med cirka 40 000 anställda och bidrar till omställningen av ett hållbart samhälle. E.ON Sverige, där även Danmark ingår, producerar och levererar energi och energilösningar i form av el, gas, värme, kyla samt energirelaterade tjänster till en växande privat- och företagsmarknad. E.ON har mer än 32 miljoner kunder i Europa och Nordamerika och vi har investerat 11 miljarder euro de senaste tio åren i förnybara energikällor.

Henrik Markefors

Titel: HR Direktör, E.ON Sverige.

Utbildning: Masterprogrammet på Internationella Handelshögskolan i Jönköping, examen 1999.

Vem beundrar du här i livet? “Jag ser upp till människor som kombinerar nyfikenhet och mod med tydliga och grundade värderingar.”

 

Senaste från arbetsgivare

E.ON

Damir Radoncic har varit med och startat nätverket Young E.ON Employees Network med syfte att öppna upp för möten med nya människor i en avsl…  Läs mer

E.ON

E.ON ställer om till 100 procent förnybar och återvunnen energi. Men resan mot hållbarhet omfattar inte bara klimatet – även mångfald och ink…  Läs mer

E.ON

E.ON driver förändring på flera plan i branschen. En målsättning är exempelvis att andelen kvinnor i chefspositioner, styrelser och ledningsg…  Läs mer

Senaste artiklarna

Arbetsförmedlingen

Innovationstakten och ett stort utrymme att driva förändring lockade Carolina Emanuelson och Johan Backström till Arbetsförmedlingens IT-avde…  Läs mer

Essity

Hållbarhet omfattar mycket mer än bara miljö. Ett av Essitys hållbarhetsmål handlar om att förbättra välbefinnandet för 26 miljoner föräldrar…  Läs mer

AB Svensk Exportkredit

Amanda Ask har som uppdrag att finansiera exportaffärer på Svensk Exportkredit. Därmed är hon med och bidrar till att skapa sysselsättning oc…  Läs mer

Trafikverket

En ny kärna för mobilnät som ger uppkopplad infrastruktur, och ett nytt signalsystem för järnvägen i hela EU – Innovation och nytänkande är v…  Läs mer