”Jag attraherades av att få arbeta med en förnybar råvara”

Foto: Felicia Yllenius

Lena Sammeli Johansson, hållbarhetschef, och Pernilla Widén, kommunikatör, berättar om engagemanget på Sveaskog och varför det är meningsfullt att arbeta med skog.

En sak som genomsyrar samtalet med Lena Sammeli Johansson och Pernilla Widén är engagemanget på Sveaskog.

– Vi sköter en fantastisk naturtillgång som bidrar med både ekonomiska och ekologiska värden. Det skapar stolthet, säger Lena Sammeli Johansson, jägmästare med 30 års erfarenhet från skogsbranschen. Tidigare har hon bland annat varit vd för Svenska Skogsplantor, som numera är ett affärsområde inom Sveaskog. Sedan ett par år tillbaka är hon hållbarhetschef på Sveaskog.

– I min nuvarande roll ser jag hållbarhet ur ett holistiskt perspektiv. Ett konkret exempel på vad vi gör för att stärka hela företaget är vår flerdimensionella hållbarhetsredovisning, som vi arbetat fram tillsammans med den internationellt välkända gröna ekonomen Pavan Sukhdev. Genom den får vi ännu bättre möjlighet att tydliggöra skogens alla värden, och följa upp hur vi bidrar och påverkar. Vi är först i skogsbranschen med detta – det tycker jag är häftigt! Verktyget ger stöd i arbetet för att uppnå internationella ramverk, bland annat FN:s 17 globala hållbarhetsmål.

Ersätter fossila bränslen
Pernilla Widén sökte sig till Sveaskog för snart tio år sedan, efter att ha kommit i kontakt med företaget under sin utbildning till kommunikatör.

– Jag attraherades av att få arbeta med en förnybar råvara som är en viktig pusselbit i ett hållbart samhälle. Sedan finns det mycket värme, kompetens och generositet bland kollegorna. Det är lätt att trivas.
Som kommunikationspartner för Sveaskogs marknadsområde Syd arbetar hon bland annat med att stödja ledare och medarbetare i olika kommunikationsfrågor.

– Det känns meningsfullt att arbeta med en basnäring som har hjälpt till att skapa Sveriges välstånd genom århundraden, att få vara en kugge i den historien, säger Pernilla och framhåller att det minst lika mycket handlar om ett framtidsperspektiv.

– Skogen växer där den står. Skogsbruket skapar lokal tillväxt och en möjlighet att bo och leva i hela landet. Råvaran ger oss också möjlighet att ersätta fossila bränslen och oljebaserade produkter med förnybara, klimatsmarta alternativ. Det pågår oerhört mycket spännande forskning kring nya användningsområden för träråvara. Vi har bara sett toppen på isberget.

Många värden
Just klimatnyttan är något som både Pernilla och Lena ofta återkommer till under samtalet.

– Skogen har många värden, men viktigast är den växande skogens förmåga att binda koldioxid, vilket bidrar till lösningen på klimatutmaningen. Skogen har också stor betydelse för vattnets kretslopp och reglering, något vi kanske inte tänker på så ofta i ett land där rent vatten är en självklarhet, avslutar Lena.

Text: Camilla Rindås

Om Sveaskog

Sveaskog är en stor aktör och har därmed ett stort ansvar för att på ett positivt sätt bidra till ekonomisk, miljömässig och social utveckling och minimera negativ påverkan på samhälle och miljö. Därför genomsyrar hållbarhet allt Sveaskog gör och man strävar efter att vara ett föredöme i branschen.

Antal medarbetare: 674 personer runt om i landet.

Läs mer: www.sveaskog.se

Pernilla Widén

Titel: Kommunikationspartner.

Utbildning: Berghs School of Communication, examen 2008.

Vilken person inspireras du av gällande hållbarhet och miljö? ”Det finns många vardagshjältar som brinner för sin sak och ger generöst av sin tid för att åstadkomma en förbättring. Det tycker jag är inspirerande.”

Lena Sammeli Johansson

Titel: Hållbarhetschef.

Utbildning: Skogshögskolan, examen 1984.

Vilken person inspireras du av gällande hållbarhet och miljö? ”Pavan Sukhdev, eftersom han lyfter fram ett holistiskt perspektiv. Och Hans Rosling för att han gav en positiv syn på världens utveckling.”

Senaste artiklarna

Arbetsförmedlingen

Innovationstakten och ett stort utrymme att driva förändring lockade Carolina Emanuelson och Johan Backström till Arbetsförmedlingens IT-avde…  Läs mer

Essity

Hållbarhet omfattar mycket mer än bara miljö. Ett av Essitys hållbarhetsmål handlar om att förbättra välbefinnandet för 26 miljoner föräldrar…  Läs mer

AB Svensk Exportkredit

Amanda Ask har som uppdrag att finansiera exportaffärer på Svensk Exportkredit. Därmed är hon med och bidrar till att skapa sysselsättning oc…  Läs mer

Trafikverket

En ny kärna för mobilnät som ger uppkopplad infrastruktur, och ett nytt signalsystem för järnvägen i hela EU – Innovation och nytänkande är v…  Läs mer