Libero utmanar normer och visar hur verklighetens familjeliv ser ut

Foto: Julia Sjöberg

Hållbarhet omfattar mycket mer än bara miljö. Ett av Essitys hållbarhetsmål handlar om att förbättra välbefinnandet för 26 miljoner föräldrar och barn – och i det arbetet spelar Klara Svanström en viktig roll.

När marknadsföraren Klara Svanström började på det ledande globala hygien- och hälsoföretaget Essity hade hon med sig erfarenheter från andra varumärken som också förbättrar människors vardag. I dag är hon Global Brand Communications Manager för Libero barnblöjor. 

Vad gör Libero till ett spännande varumärke att jobba med?
– Det är inkluderande och vi utmanar de normer som finns kring föräldraskap. Vi vet att det är både tufft och fantastiskt att bli förälder och vi vill visa verkligheten som den faktiskt ser ut. I vår reklam och på våra förpackningar kan du till exempel se en familj med två mammor eller ett hem som är precis så stökigt som det kan bli när leksugna barn är i farten. Vi uppmuntrar också båda föräldrarna att vara mer delaktiga i graviditeten och föräldraskapet. I Liberoklubbens app kan den som är gravid till exempel bjuda in sin partner, så att de tillsammans kan följa graviditetskalendern. När barnet sen har kommit kan man fortsätta att läsa artiklar med innehåll som är anpassat för barnets ålder, få tips och även växla poäng för blöjinköp mot gåvor. Vi försöker på olika sätt att stärka föräldrar.

Varför är hållbarhet viktigt?
– Att värna om såväl människan som miljön är en del av Essitys grundläggande värderingar. Genom att utveckla säkra blöjor med bra passform som är snälla mot barns rumpor höjer vi livskvaliteten för barnen. Och genom att utveckla kommunikation som utmanar normer och ger stöd och insikter förbättrar vi föräldrars välmående.

Hur arbetar ni för att era hygienprodukter ska vara så hållbara som möjligt?
– Vi har definierat ett antal mål som vi jobbar mot, till exempel ska vi minska blöjornas klimatpåverkan med 33 procent, och vi försöker hela tiden hitta mer hållbara lösningar. Det kan handla om allt från vilket material vi använder i våra blöjor och hur våra förpackningar ser ut till hur vi kan optimera transporterna. Vi gör livscykelanalyser på alla våra hygienprodukter för att mäta deras miljöpåverkan. Essity har även som mål att bidra till ett mer cirkulärt samhälle och just nu genomför vi en pilotstudie i Holland. I samarbete med en extern part samlar vi in använda blöjor och inkontinensskydd från till exempel förskolor och äldreboenden, separerar olika delar och återanvänder en del av råvaran igen. Det är än så länge bara på försöksstadiet men ambitionen är att låta sopor bli en resurs som kan användas igen.

”Att ständigt utvecklas är en viktig pusselbit i en hållbar karriär”

Är det viktigt för dig att Essity har höga hållbarhetsambitioner?
– Absolut! Jag vill bidra till att det vi gör blir ännu bättre ur ett hållbarhetsperspektiv. På Essity är man också mån om att vi medarbetare mår bra och har en hållbar karriär. Det innebär att samtidigt som utvecklingsmöjligheterna är stora och du kan driva din karriär i den riktning du vill så finns det en flexibilitet och förståelse för småbarnsföräldrars livssituation. Jag hade små barn när jag började här och har aldrig känt att det har hindrat mig i karriären. Jag uppskattar också att vi uppmuntras att prova nya roller och områden. Jag har själv tagit steget från brand manager för våra globala babyvarumärken till att nu vara kommunikationsansvarig för Liberos kampanjer och förpackningsdesign. Att ständigt utvecklas tycker jag är en viktig pusselbit i en hållbar karriär.

Text: Jaqueline Fahlander

Essity
Essity är ett ledande globalt hygien- och hälsobolag som ökar människors välbefinnande genom produkter och lösningar. Namnet Essity är en utveckling av de engelska orden essentials och necessities, nödvändigheter i vardagen. Vår hållbara affärsmodell sätter värdeskapande för människor och miljö i centrum. Försäljning sker i cirka 150 länder under de globalt ledande varumärkena TENA och Tork samt andra starka varumärken såsom JOBST, Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda och Zewa. Essity har omkring 47 000 medarbetare och nettoomsättningen 2018 var cirka 118,5 miljarder kronor (11,6 miljarder euro). Huvudkontoret ligger i Stockholm och bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm.

För mer information, besök www.essity.com.

Klara Svanström

Titel: Global Brand Communications Manager.

Utbildning och examensår: Civilekonom samt masterexamen i marknadsföring, Handelshögskolan i Göteborg, examen 2004.

Bästa hållbarhetstips: Ta cykeln! Bra för miljön och bra för dig.

Senaste från arbetsgivare

Essity

På Essity vet man att vägen till engagerade medarbetare går via passionerade ledare. En av dem är Anna-Carin Elfström, som är övertygad om at…  Läs mer

Essity

På det ledande globala hygien- och hälsobolaget Essity går omtanke och affärer hand i hand. Här utvecklas innovativa hygienprodukter som öka…  Läs mer

Senaste artiklarna

Arbetsförmedlingen

Innovationstakten och ett stort utrymme att driva förändring lockade Carolina Emanuelson och Johan Backström till Arbetsförmedlingens IT-avde…  Läs mer

AB Svensk Exportkredit

Amanda Ask har som uppdrag att finansiera exportaffärer på Svensk Exportkredit. Därmed är hon med och bidrar till att skapa sysselsättning oc…  Läs mer

Trafikverket

En ny kärna för mobilnät som ger uppkopplad infrastruktur, och ett nytt signalsystem för järnvägen i hela EU – Innovation och nytänkande är v…  Läs mer

DNB

DNB Sverige satsar inte bara stort på att ställa om till den senaste tekniken – nu inleds ett långsiktigt arbete där jämställdhet står fokus.…  Läs mer