”Man får väldigt tidigt ett brett ansvarsområde och stort ansvar”

Foto: Felicia Yllenius

Redan som tonåring engagerade sig Anna Bergquist för ett mer hållbart samhälle. Nu bidrar hon till hållbar innovation på Ahlstrom-Munksjö.

Anna Bergquist tog en bakgrund inom dataanalys, värdeskapande och en satsning på hållbarhetsfrågor med sig in i Ahlstrom-Munksjö, där hon under sju år drev den strategiska utvecklingen. I dag har hon affärsansvar för en av koncernens affärsenheter. De olika rollerna har inneburit ett flertal uppgifter med koppling till hållbarhet, något som engagerade Anna redan i tonåren som aktiv i Ungdomens miljöriksdag.

– En av mina starkaste drivkrafter är fortfarande densamma – att kunna bidra till ett mer hållbart samhälle. Det bästa med mitt jobb är att vara i ett bolag vars verksamhet till stor del är baserat på förnyelsebara råvaror för spännande och tekniskt komplicerade specialapplikationer, säger hon. Vårt jobb är att se till att vi har den rätta kombinationen av fibrer för att bemöta kundens behov av lösning och i flertalet fall kan vi i lösningen använda oss av naturfibrer.

Samhällsansvar genom resursanvändning
Anna har bland annat till uppgift att ta fram olika sätt att göra energibesparingar med cellulosabaserade material. Ett exempel är att låta papper ersätta vissa typer av icke förnyelsebara råmaterial, som exempelvis vattenkrävande bomull. Ett projekt finansierat av Vinnova i samarbete med Högskolan i Borås, går ut på att tillverka papperstrådar och göra tyger av dem, exempelvis möbeltyger.

– Det är ett tema som jag långsiktigt tycker är rätt. Vi tar samhällsansvar genom att ständigt sträva efter att göra material med så lite resurspåverkan som möjligt för hela vår produktion, smartare produkter för våra kunder genom lösningar som kräver mindre råmaterial och energi eller smartare material som gör att produkterna håller längre, säger Anna.

”En av mina starkaste drivkrafter är fortfarande densamma – att kunna bidra till ett mer hållbart samhälle.”

Frihet och stort ansvar
På Ahlstrom-Munksjö ser man medarbetarna som en källa till innovation.

– Det bästa är den frihet som ges, man får väldigt tidigt ett brett ansvarsområde och stort ansvar. Du kan forma och ta saker väldigt långt när du ges den friheten och det är för mig en viktig del av jobbet, säger Anna och avslutar:

– Jag har glada och roliga medarbetare som ger mig energi och vi tror på vår affärsmodell som innebär stort ansvar på varje enhet. Det är roligt och gör att vi bygger målinriktade och starka team.

Text: Tina Lindström Carlsson

Om Ahlstrom-Munksjö

Ahlstrom-Munksjö är en global ledare inom fiberbaserade material som levererar innovativa och hållbara lösningar till kunder över hela världen. I vårt erbjudande finns dekorpapper, filtermaterial, releasepapper, slipbaspapper, nonwovens, elektrotekniskt isoleringspapper, glasfibermaterial, förpacknings- och etikettmaterial, tejp, material för medicinska ändamål och diagnostiklösningar.
Läs mer: www.ahlstrom-munksjo.com

Anna Bergquist

Titel: Vice President BU Insulation..

Utbildning: Civilingenjör i industriell ekonomi, Chalmers tekniska högskola, examen 2005.

När började ditt intresse för hållbarhet? ”Jag har alltid varit mycket ute i naturen och känt att vi alla har ett ansvar för jorden vi bor på. Som tonåring var jag engagerad i Ungdomens miljöriksdag som jobbade för att skapa en medvetenhet hos högstadieungdomar och därmed bidra till ett mer hållbart samhälle.”

Senaste artiklarna

Arbetsförmedlingen

Innovationstakten och ett stort utrymme att driva förändring lockade Carolina Emanuelson och Johan Backström till Arbetsförmedlingens IT-avde…  Läs mer

Essity

Hållbarhet omfattar mycket mer än bara miljö. Ett av Essitys hållbarhetsmål handlar om att förbättra välbefinnandet för 26 miljoner föräldrar…  Läs mer

AB Svensk Exportkredit

Amanda Ask har som uppdrag att finansiera exportaffärer på Svensk Exportkredit. Därmed är hon med och bidrar till att skapa sysselsättning oc…  Läs mer

Trafikverket

En ny kärna för mobilnät som ger uppkopplad infrastruktur, och ett nytt signalsystem för järnvägen i hela EU – Innovation och nytänkande är v…  Läs mer