”Mångfald är en viktig del av vår konkurrenskraft”

Foto: Sandra Henningsson

E.ON driver förändring på flera plan i branschen. En målsättning är exempelvis att andelen kvinnor i chefspositioner, styrelser och ledningsgrupper ska vara 50 procent år 2025.

E.ON har som målsättning att ställa om till 100 procent förnybar energi senast 2025. Energiföretaget har även mångfald högt upp på agendan. Johan Mörnstam, vd E.ON Energidistribution, ser det som en förutsättning för att vara med och driva utvecklingen av framtidens elnät.
– Vårt uppdrag och budskap är en fantastisk förmån att få jobba med, säger han.

Vilka utmaningar finns inom området idag?
– Branschen står inför en jätteutmaning med omställning från storskalig produktion och leverans till kundnära lösningar där kunden blir en egen producent. Framtidens energisystem kan liknas vid ett elens internet som består av många olika möjligheter. Det betyder att vi ständigt måste vara med och driva förflyttningen genom att erbjuda nya smarta lösningar. Det gör vi bland annat genom ny teknik och att anpassa våra tjänster för att möta kunderna på deras villkor.

Berätta om ert mångfaldsarbete!
– Mångfald är en oerhört viktig del av vår konkurrenskraft. Ju mer mångfald vi har, desto mer innovativa kommer vi att vara. Jag jobbade under många år i Tyskland i ett projekt med 47 olika nationaliteter och för mig var det en otroligt viktig insikt. Det var kanske inte alltid så lätt att få ihop olika perspektiv men det var oerhört berikande och gav alltid bättre resultat. För att attrahera en bredare kompetens ser vi över hur vi rekryterar, vi engagerar oss i frågeställningar kring HBTQ-plus, erbjuder praktikplatser för nyanlända, eller unga som vill testa på tekniska yrken. Vi sponsrar flera projekt och nätverk för att öka jämställdheten i energibranschen. För oss är det viktigt att få in flera perspektiv och förhållningssätt – olika bakgrund, kompetenser och erfarenheter gör att besluten blir så mycket bättre!

Vad har ni för projekt på gång?
– Vi gör en mängd olika satsningar för ökad hållbarhet. Ett mycket samhällsviktigt område vi arbetar med är kapacitetsbristen. Vi arbetar med att kartlägga och identifiera både problem och möjligheter för att proaktivt kunna informera och involvera våra intressenter och samtidigt kunna möta våra kunders behov på kort och lång sikt. Ett annat spännande projekt är det lokala energisystemet i den skånska byn Simris. Projektet testar att göra en liten ort på landsbygden självförsörjande på el från solceller och vindkraft, för att kunna skapa en mer hållbar framtid och använda energin på ett smartare sätt.

Ge exempel på hur ni driver förändring!
– Under hela 2018 genomförde vi en stor kulturförflyttning av ledarskapet. Alla våra chefer fick konkreta verktyg och nätverk för att personligen ta steg framåt i sitt ledarskap och driva beteendeförändring i organisationen. Vi inför en tempmätning i hela organisationen så att alla får tycka till om hur det är att arbeta på E.ON. Här handlar det om att vinna tillsammans!

Text: Tina Lindström Carlsson

E.ON
E.ON är ett av Europas största privatägda energibolag med cirka 40 000 anställda och bidrar till omställningen av ett hållbart samhälle. E.ON Sverige, där även Danmark ingår, producerar och levererar energi och energilösningar i form av el, gas, värme, kyla samt energirelaterade tjänster till en växande privat- och företagsmarknad. E.ON har mer än 32 miljoner kunder i Europa och Nordamerika och vi har investerat 11 miljarder euro de senaste tio åren i förnybara energikällor.

Namn: Johan Mörnstam

Titel: VD E.ON Energidistrubition

Utbildning: Bachelor of Science in Business Administration and Business Law, Lunds universitet och Växjö universitet, examen 1994. Executive MBA, Lunds universitet, examen 2001.

Vad gör du helst när du är ledig? ”Då gör jag något tillsammans med min familj – vandrar, springer, åker båt eller är i trädgården.”

Senaste från arbetsgivare

E.ON

Damir Radoncic har varit med och startat nätverket Young E.ON Employees Network med syfte att öppna upp för möten med nya människor i en avsl…  Läs mer

E.ON

  För att driva en innovativ organisation med hög kundförståelse är mångfald ur alla perspektiv ett måste. Det menar E.ON:s HR-direktör Hen…  Läs mer

E.ON

E.ON ställer om till 100 procent förnybar och återvunnen energi. Men resan mot hållbarhet omfattar inte bara klimatet – även mångfald och ink…  Läs mer

Senaste artiklarna

Arbetsförmedlingen

Innovationstakten och ett stort utrymme att driva förändring lockade Carolina Emanuelson och Johan Backström till Arbetsförmedlingens IT-avde…  Läs mer

Essity

Hållbarhet omfattar mycket mer än bara miljö. Ett av Essitys hållbarhetsmål handlar om att förbättra välbefinnandet för 26 miljoner föräldrar…  Läs mer

AB Svensk Exportkredit

Amanda Ask har som uppdrag att finansiera exportaffärer på Svensk Exportkredit. Därmed är hon med och bidrar till att skapa sysselsättning oc…  Läs mer

Trafikverket

En ny kärna för mobilnät som ger uppkopplad infrastruktur, och ett nytt signalsystem för järnvägen i hela EU – Innovation och nytänkande är v…  Läs mer