”Vi vill att medarbetarna på E.ON ska spegla samhället i stort”

Foto: André de Loisted

E.ON ställer om till 100 procent förnybar och återvunnen energi. Men resan mot hållbarhet omfattar inte bara klimatet – även mångfald och inkludering behövs för att lyckas.

Gunilla Andersson har arbetat på E.ON i tolv år och är sedan 2017 HR Business Partner på E.ON Energilösningar. Här arbetar man med kundnära lösningar så som värmelösningar, solceller och energieffektivisering – men också med kompletta energilösningar för att bygga hållbara stadsdelar och samhällen. Gunillas roll innefattar strategiskt HR-arbete, där hon även stöttar företagets ledningsgrupp i olika affärsbeslut.

E.ON delar ut pris till Årets mångfaldsinspiratör – berätta mer om det initiativet!
– Vi har ambitiösa mål när det gäller mångfald och inkludering – för vi är övertygade om att alla vinner på om E.ON är ett företag som speglar samhället i stort. Mångfald driver innovation, och gör att vi kan erbjuda våra kunder bättre tjänster och produkter. Energibranschen har mycket att arbeta med när det gäller mångfald och därför känns det bra att lyfta modiga individer som kan inspirera andra att göra skillnad. Priset visar att alla steg i rätt riktning är viktiga!

Varför är det viktigt att satsa på mångfald och inkludering?
För att utveckling kräver kompetens. Vi befinner oss i en stor omställning – och E.ON:s mål att ställa om till 100 procent återvunnen och förnybar energi senast 2025, kräver en kompetensbredd. För att vässa vår innovationsförmåga måste vi vara en inkluderande arbetsplats med mångfald. En sådan arbetsplats är dessutom mycket roligare och mer utvecklande att arbeta på! Det finns en kraft hos individen och det är den kraften hos alla E.ON-kollegor tillsammans som kommer att göra förflyttningen.

Hur jobbar ni med de här frågorna?
– Vi utmanar vårt sätt att jobba och strävar exempelvis efter att attrahera fler kvinnor till att söka sig till E.ON . Andelen kvinnliga chefer ökar, men utvecklingen går långsamt så där måste vi skala upp. Vi har också erbjudit praktikplatser för nyanlända, engagerat oss i HBTQ-frågor och tittat på hur olika generationer möts på arbetsplatsen. Vi fokuserar mycket på ledarskap, feedback och innovation; tre områden som är viktiga för alla generationer som finns på arbetsplatsen. Vi tycker dessutom att det är viktigt att ge unga personer chansen att avancera – och det är något vi har med oss när vi bemannar projekt.

Du har jobbat inom E.ON i tolv år. Vad har fått dig att vilja stanna?
– Under mina år här har jag alltid känt att jag har haft uppdrag som utmanat och utvecklat mig och jag har haft chefer som velat att jag ska utvecklas och växa som individ. Det är också roligt att människorna som jobbar här är så engagerade och har stor passion för sitt arbete – det är faktiskt något som nyanställda brukar kommentera när de börjar här!

Text: Linda Andersson

E.ON

E.ON är ett av Europas största privatägda energibolag med cirka 40 000 anställda och bidrar till omställningen av ett hållbart samhälle. E.ON Sverige, där även Danmark ingår, producerar och levererar energi och energilösningar i form av el, gas, värme, kyla samt energirelaterade tjänster till en växande privat- och företagsmarknad. E.ON har mer än 32 miljoner kunder i Europa och Nordamerika och vi har investerat 11 miljarder euro de senaste tio åren i förnybara energikällor.

Namn: Gunilla Andersson

Titel: HR Business Partner

Utbildning: Personal- och arbetslivsprogrammet, Högskolan i Kristianstad, 2007.

Vad inspirerar dig? Jag har en passion för att lära mig nya saker och drivs av att ständigt utvecklas och att skapa förutsättningar för min omgivning att göra detsamma. Jag inspireras av individer som utmanar mig att lära mig nytt, tänka på ett annat sätt – men också av människor som är genuint passionerade och kunniga inom ett område.
​​​​​

Senaste från arbetsgivare

E.ON

Damir Radoncic har varit med och startat nätverket Young E.ON Employees Network med syfte att öppna upp för möten med nya människor i en avsl…  Läs mer

E.ON

  För att driva en innovativ organisation med hög kundförståelse är mångfald ur alla perspektiv ett måste. Det menar E.ON:s HR-direktör Hen…  Läs mer

E.ON

E.ON driver förändring på flera plan i branschen. En målsättning är exempelvis att andelen kvinnor i chefspositioner, styrelser och ledningsg…  Läs mer

Senaste artiklarna

Arbetsförmedlingen

Innovationstakten och ett stort utrymme att driva förändring lockade Carolina Emanuelson och Johan Backström till Arbetsförmedlingens IT-avde…  Läs mer

Essity

Hållbarhet omfattar mycket mer än bara miljö. Ett av Essitys hållbarhetsmål handlar om att förbättra välbefinnandet för 26 miljoner föräldrar…  Läs mer

AB Svensk Exportkredit

Amanda Ask har som uppdrag att finansiera exportaffärer på Svensk Exportkredit. Därmed är hon med och bidrar till att skapa sysselsättning oc…  Läs mer

Trafikverket

En ny kärna för mobilnät som ger uppkopplad infrastruktur, och ett nytt signalsystem för järnvägen i hela EU – Innovation och nytänkande är v…  Läs mer