Accenture

Accenture

Accenture är ett globalt företag med verksamhet inom management, IT och outsourcing. Genom att leverera innovativa lösningar hjälper Accenture sina kunder att bli högpresterande organisationer. Med djup branschkunskap, breda globala resurser och dokumenterad erfarenhet kan Accenture snabbt mobilisera rätt människor, kompetenser och teknologier.

Den norske utvandrarsonen Arthur Andersen startade år 1913 ett revisionsföretag i Chicago. 60 år senare växte en konsultavdelning fram. En av medarbetarna på den nya avdelningen, svensken Buster Liljeqvist, startade det första svenska kontoret år 1979. När Arthur Andersen och Andersen Consulting gick skilda vägar år 2000 ändrades företagsnamnet. Det nya namnet, Accenture, kommer från orden Accent och Future.

Accenture

Envishet bidrog till att Samuel Ekne fick en plats på Accentures innovationslabb Liquid Studio. Nu hjälper han kunder att utvecklas med hjälp av den senaste tekniken.  Läs mer

Accenture

Att vara lyhörd för sina medarbetares behov och se till att de har en bra balans i arbetslivet är a och o i Slivia Chioks ledarskap.  Läs mer