Alfa Laval AB

Alfa Laval AB

Om organisationen:
Alfa Lavals kärnverksamhet baseras på tre nyckelteknologier: värmeöverföring, separering och flödeshantering, vilka har en avgörande betydelse inom en rad industriella processer. Alfa Laval har en världsledande position inom samtliga tre områden. Bolagets satsning på forskning och utveckling resulterar varje år i 35-40 nya produkter. Alfa Lavals världsomspännande organisation arbetar nära kunder i 100 länder och hjälper dem optimera sina processer.

Det här gör oss unika:
På Alfa Laval finns det möjlighet till bl.a. externa och interna mentorskapsprogram samt globala program för talanger och kvinnliga ledare. Dessutom kan ingenjörsstudenter på universitetet söka företagets talangprogram.

Det var en gång…
Gustaf de Laval var ett stort tekniskt geni. Bland hans uppfinningar kan nämnas centrifugalseparatorn och den första fungerande ångturbinen. Han hann med att registrera 92 patent och starta 37 företag. År 1883 skapade han och hans partner Oscar Lamm Jr. företaget AB Separator, föregångaren till dagens Alfa Laval.

Alfa Laval AB

Alfa Laval är ett innovativt företag med teknologier som är betydelsefulla för att världen skall klara framtida utmaningar inom energieffekti…  Läs mer

Alfa Laval AB

Engagemang, förtroende och tydlighet är de tre viktigaste ingredienserna i ett lyckat ledarskap. Det menar Pascale Gimenez, nytillträdd Globa…  Läs mer

Alfa Laval AB

Efter nio år i IT-branschen började Senan Rasoul på Alfa Laval. Det var möjligheten att använda IT för att bidra till en hållbar värld som lo…  Läs mer