Boliden

Boliden

Boliden är ett ledande europeiskt metallföretag som verkar i en spännande bransch. Det finns nästan inga produkter i dagens samhälle som inte innehåller, eller i sin framställning är beroende av metaller. Huvudmetallerna är zink och koppar, men även bly, guld och silver framställs. Boliden behöver människor med spetskunskap och kreativt tänkande och erbjuder omväxlande och spännande arbetsuppgifter.

Karriärvägar: Alla anställda har en egen utvecklingsplan som tas fram tillsamans med närmaste chef. Intern rörlighet uppmuntras och görs möjlig genom att Boliden har en strukturerad ersättarplanering.

Rekrytering: Rekrytering sker löpande, vakanta tjänster annonseras på hemsidan. De kommande åren kommer flera medarbetare att gå i pension. Många tjänser kommer att tillsättas.
www.boliden.com/Arbeta i Boliden

Det var en gång… Den 10 december 1924 är en dag med guldkant i Bolidens historia. Då gjordes nämligen ett uppseendeväckande guldfynd på Fågelmyren utanför Skellefteå. Fyndet lade grunden till dagens Boliden, och under ett par decennier var Bolidengruvan Europas rikaste guldgruva. Sedan dess har bolaget växt, omstrukturerats och genomgått flera företagssammanslagningar, och är i dag ett ledande europeiskt metallföretag.

 

 

Boliden

Efter 20 år i stålindustrin bytte Ing-Marie Andersson Drugge ut stålet mot rena metaller. I dag koordinerar hon utvecklingsarbetet för Bolide…  Läs mer

Boliden

Nils Kågström är i början av sin ingenjörskarriär, men har redan varit med om stora resor. När Nils Kågström studerade till utvecklingsinge…  Läs mer