Sveaskog

Sveaskog

Sveaskog ägs av svenska staten och är Sveriges största skogsägare med 14 procent av den produktiva skogsmarken. Kärnverksamheten är att sälja timmer och massaved samt biobränsle. Dessutom gör Sveaskog markaffärer och utvecklar skogen som en plats för fiske, jakt och andra naturupplevelser.

Sveaskog är Sveriges största skogsägare med 14 procent av Sveriges skogar. Sveaskogs omsättning 2016 var cirka 5,9 miljarder kronor.

Bransch:

Skogsbranschen (Sveaskog är Sveriges största skogsägare).

Huvudkontor:

Torsgatan 4, Stockholm, tel: 0771-787 000.

Antal anställda:

674 personer runt om i landet.

 

Sveaskog

Lena Sammeli Johansson, hållbarhetschef, och Pernilla Widén, kommunikatör, berättar om engagemanget på Sveaskog och varför det är meningsfull…  Läs mer