Vattenfall

Vattenfall

Vattenfall är en internationell koncern som producerar, distribuerar och säljer energi till flera miljoner kunder i Norden och norra Europa. Huvudprodukterna är el, värme samt nättjänster, entreprenad och konsulttjänster. Grunden i vår verksamhet är kraften från 20 000 medarbetare, fördelat på Vattenfalls verksamheter i Sverige, Danmark, Finland, Nederländerna, Storbritannien och Tyskland.

Karriärvägar: Vattenfall har en stor intern arbetsmarknad som ger dig goda möjligheter till personlig utveckling, oavsett om du väljer en specialistinriktad karriär eller en inriktning mot ledarskap.

Internationell karriär: För att ta tillvara den erfarenhet som finns i de olika länderna arbetar Vattenfall med koncerngemensamma projekt och nätverk. För nyutexaminerade akademiker finns det ett internationellt traineeprogram och som student har du möjlighet att söka examensarbete och praktik inom hela företaget.

Kvinnor i företaget: På Vattenfall finns olika kvinnliga nätverk. Nätverksträffarna, som främst vänder sig till kvinnliga chefer, syftar till att främja samarbete, lära av varandra och få inspiration från andra starka förebilder.

Det var en gång… Först kom vattenkraften, sedan elnäten. Från 1909 byggde Vattenfall kraftstationer, turbiner och ställverk så att elen forsar fram ”härs och tvärs igenom trådarna,” som Hasse och Tage uttryckte det. I dag sysselsätter Vattenfall allt från forskare till konsulter och datatekniker. Företaget är idag en av de ledande aktörerna inom energibranschen i Europa.

Huvudkontor
Stockholm

Antal anställda
Cirka 20 000
 

Vattenfall

Som affärsområdeschef inom vindkraft leder Sandra Grauers Nilsson 200 medarbetare mot ett tydligt mål – inom en generation ska de skapa möjli…  Läs mer

Vattenfall

Vattenfall söker 1000 nya ingenjörer i år som bidrar till att rädda planeten. För att uppnå visionen om att vara fossilfria inom en genera…  Läs mer

Vattenfall

Insikten och erfarenheten från traineeåret har gett Cassandra Hellman en värdefull fördel i det fortsatta arbetet mot en fossilfri framtid på…  Läs mer

Vattenfall

Som miljöspecialist på Vattenfall arbetar Thomas Olsson med strategiska miljöfrågor. Under Thomas åtta år på Vattenfall har han arbetat me…  Läs mer