Om Employer stories

Sedan starten för över 25 år sedan har Universum arbetat för att hjälpa arbetsgivare världen över att nå ut med sitt varumärke till tidigare, nuvarande och potentiella medarbetare. Idag har makten mellan arbetsgivare och talanger bytt riktning och det är därför viktigt för dagens arbetsgivare att jobba på sitt arbetsgivarvarumärke. Arbetsgivare måste idag jobba hårdare än någonsin för att attrahera rätt talanger och bygga ett arbetsgivarvarumärke som talangerna vill jobba för.

På Employer stories kommer ni få ta del av arbetsgivares, och deras medarbetares, berättelser om hur det är att jobba hos dem, hur de jobbar med sitt arbetsgivarvarumärke, vad de gör för att attrahera rätt talanger och varför potentiella medarbetare ska välja just dem som arbetsgivare.