Essity

På Essity vet man att vägen till engagerade medarbetare går via passionerade ledare. En av dem är Anna-Carin Elfström, som är övertygad om at…  Läs mer

Hemsö

På Hemsö är medarbetarnas input väldigt viktig. Här uppmuntrar regionchefen Kristina Rosqvist alla att vara med och utveckla företaget. Sa…  Läs mer

Systembolaget

När Jessica Brännmark återvände till Systembolaget i våras blev hon påmind om den omtänksamhet som genomsyrar företaget – från ledningen ända…  Läs mer

Alfa Laval AB

Engagemang, förtroende och tydlighet är de tre viktigaste ingredienserna i ett lyckat ledarskap. Det menar Pascale Gimenez, nytillträdd Globa…  Läs mer

EVRY

Som ett av Nordens största IT-tjänsteföretag erbjuder EVRY personlig utveckling och en rad karriärvägar. Gustaf Meland är konsultchefen som s…  Läs mer

Trafikverket

Enligt Trafikverkets Robin Backebjörk handlar ett bra ledarskap om att ge medarbetarna stort förtroende. På så sätt utvecklas de snabbt och k…  Läs mer

Gränges

Medarbetarna på Gränges kan följa hela flödet från forskning till färdig produkt. Av Gränges totalt 1 600 anställda runt om i världen jobb…  Läs mer

Vattenfall

Vattenfall söker 1000 nya ingenjörer i år som bidrar till att rädda planeten. För att uppnå visionen om att vara fossilfria inom en genera…  Läs mer

Infranord

Med säkerhet, kundnytta och hållbarhet underhåller Infranord järnvägsnät i hela Sverige. Affärschefen Mikael Åstrand lockades av att jobba me…  Läs mer

Samsung

Förtroende, stort eget ansvar och en stimulerande arbetsmiljö. Det är viktiga frågor för att få medarbetare att trivas, menar Anitha Thornlun…  Läs mer

Karolinska Universitetssjukhuset

Som vårdenhetschef på Karolinska Universitetssjukhuset arbetar Magnus Flodberg för att medarbetarna ska känna sig stolta över det viktiga uppdrag de utför.  Läs mer

Midroc

Midroc Europe är en svensk koncern med verksamhet i branscherna fastighet, bygg, industri och miljö. Maria Östman är projektledare på Midrocs konsultbolag i Göteborg och Jonas Holmberg arbetar som fastighetschef på Midroc i Malmö. De berättar om ett storföretag som vågar bryta invanda mönster – och som uppmuntrar sina medarbetare att tänka utanför boxen.  Läs mer