“Att ha en öppen dialog är a och o när det kommer till ledarskap”

Foto: Sandra Henningsson

Engagemang, förtroende och tydlighet är de tre viktigaste ingredienserna i ett lyckat ledarskap. Det menar Pascale Gimenez, nytillträdd Global HR-direktör på Alfa Laval.

Franska Pascale Gimenez, som började på Alfa Laval i augusti i år, har arbetat för svenska företag i drygt 15 år. Hon gillar den svenska synen på ledarskap, som hon tycker präglas av omtanke och engagemang.

– När det gäller Alfa Laval är omtänksamheten något som genomsyrar hela organisationen. Det är en väldigt informell och välkomnande stämning här, vilket är en av anledningarna till att jag genast kände mig som hemma när jag kom hit, säger hon och fortsätter:

– Anledningen till att jag sökte mig till Alfa Laval från början var den stora resa som företaget gått igenom de senaste två åren – från att ha varit en relativt centraliserad organisation är det i dag mycket lättare för medarbetarna att fatta egna beslut.

Hur arbetar ni med att utveckla era medarbetare?
– Alfa Lavals utbildningsprogram Impact är ett bra exempel på hur vi arbetar med utveckling. Det är ett sex månader långt program för kvinnliga chefer där de får arbeta med bland annat kommunikation, personlig marknadsföring och personlig utveckling. Varje deltagare har en mentor i form av en senior ledare på Alfa Laval och så många som 80 procent av deltagarna blir befordrade året efter examen. Det här är ett viktigt initiativ eftersom vi behöver attrahera fler kvinnor till de tekniska yrkena. Jag skulle vilja ta med mig några av programmets deltagare ut i skolorna för att inspirera unga tjejer att välja den tekniska banan.

”Omtänksamheten är något som genomsyrar hela organisationen.”

Vad gör ni för att stimulera medarbetarnas kreativitet?
– Engagemang, förtroende och tydlighet – med de tre ingredienserna får man till en perfekt kaka! När medarbetarna känner att de har vår tillit, samtidigt som de vet vad som förväntas av dem, blir det enklare för dem att prestera på topp.

Vad är mest utmanande med att vara en ledare i dag?
– Att kunna anpassa sig till olika viljor och tankesätt, utan att för den delen ge upp sig själv och det man står för i sitt ledarskap. Det är något som jag hade svårt för i början av min chefskarriär, men som jag sakta lärt mig. Det viktiga är att hitta en kompromiss och att vara ärlig när man känner att något inte passar ens eget sätt att leda. Att ha en öppen dialog är a och o. De flesta frustrationer och konflikter uppstår när man inte pratar med varandra. Det är ett vanligt problem i vårt artiga samhälle där ingen vill såra någon annan. Men att lägga locket på är bara skadligt i längden.

Text: Sara Schedin

Alfa Laval

Alfa Lavals kärnverksamhet baseras på tre nyckelteknologier: värmeöverföring, separering och flödeshante-
ring, vilka har en avgörande betydelse inom en rad industriella processer. Alfa Laval har en världsledande position inom samtliga tre områden.

Läs mer: alfalaval.com

Pascale Gimenez

Titel: Global HR-direktör.

Utbildning: Agricultural Engineer, UniLaSalle, 1988 samt Master i Business, Management, Marketing and Related Support Services, ESSEC Business School, examen 1989.

Var hittar du ledarskapsinspiration? ”Jag ser till att observera andra ledare i min närhet och inspireras av hur de arbetar.”

Senaste från arbetsgivare

Alfa Laval AB

Alfa Laval är ett innovativt företag med teknologier som är betydelsefulla för att världen skall klara framtida utmaningar inom energieffekti…  Läs mer

Alfa Laval AB

Efter nio år i IT-branschen började Senan Rasoul på Alfa Laval. Det var möjligheten att använda IT för att bidra till en hållbar värld som lo…  Läs mer

Senaste artiklarna

Arbetsförmedlingen

Innovationstakten och ett stort utrymme att driva förändring lockade Carolina Emanuelson och Johan Backström till Arbetsförmedlingens IT-avde…  Läs mer

Essity

Hållbarhet omfattar mycket mer än bara miljö. Ett av Essitys hållbarhetsmål handlar om att förbättra välbefinnandet för 26 miljoner föräldrar…  Läs mer

AB Svensk Exportkredit

Amanda Ask har som uppdrag att finansiera exportaffärer på Svensk Exportkredit. Därmed är hon med och bidrar till att skapa sysselsättning oc…  Läs mer

Trafikverket

En ny kärna för mobilnät som ger uppkopplad infrastruktur, och ett nytt signalsystem för järnvägen i hela EU – Innovation och nytänkande är v…  Läs mer