”Här finns utrymme att forma och utveckla sitt eget ledarskap”

Foto: Sigrid Malmgren

Med säkerhet, kundnytta och hållbarhet underhåller Infranord järnvägsnät i hela Sverige. Affärschefen Mikael Åstrand lockades av att jobba med ett samhällsviktigt uppdrag.

Genom att rusta järnvägen skapar Infranord möjligheter för fler tåg att komma fram tryggt och säkert. Det gör att fler i framtiden får chans att transportera sig själva och sitt gods via järnväg – vilket i det långa loppet har stora positiva effekter på klimatet. Affärschefen Mikael Åstrand berättar om hur det är att arbeta på Sveriges ledande järnvägsentreprenör.

Hur skulle du beskriva Infranord som arbetsgivare?
– Arbetet är fritt och varierat, det är sällan en dag är den andra lik. Eftersom vi är en stor organisation finns det också utrymme för många olika kompetenser, och ännu större möjligheter att röra sig internt. Genom vår egen skola Infranord Academy har vi exempelvis möjlighet att utbilda vår personal inom många olika områden. Jag upplever att ledarna inom Infranord är lyhörda för sina medarbetare, som har stort inflytande över sin egen utveckling.

Berätta om din karriär inom Infranord!
– I dag är jag affärschef, vilket innebär att jag ansvarar för frågor som rör såväl teknisk utveckling som marknadsfrågor och hur vi driver och räknar på projekt. Det är en bred och varierad roll som kom till i samband med en omorganisation. Tidigare arbetade jag med frågor som rör forskning och utveckling, och även som tillförordnad regionchef. I min nuvarande roll har jag stor nytta av att ha testat på olika roller inom Infranord, men även av att ha jobbat i en annan bransch. Det gör att jag tänker lite annorlunda i vissa situationer och det kan ibland vara väldigt användbart.

Hur gör ni för att stimulera medarbetarnas kreativitet?
– Det viktigaste tycker jag är att använda positiv feedback och återkoppling som främsta verktyg. För att medarbetare ska vilja vara kreativa krävs en kultur där det är okej att våga prova. Den kulturen skapar vi genom att låta medarbetarna testa och lära sig av sina misstag. Det tycker jag att vi gör bra inom Infranord, där vi fokuserar på det positiva och uppmuntrar goda idéer.

Nämn tre måsten för ett lyckat ledarskap!
– Att vara öppen, tydlig och engagerande. Genom god kommunikation visar ledaren vägen framåt så att hela organisationen strävar mot samma mål. Det gäller förstås att vara tydlig med vilka målen är, men också tydlighet med verksamhetens syfte blir allt viktigare, särskilt nu när omvärlden förändras i rask takt och målen revideras ofta. Att vara tydlig innebär också att våga lita på sina värderingar och att följa dem. Dessutom tycker jag att en bra ledare är engagerad och har förmågan att engagera andra. På Infranord finns det utrymme att utveckla sitt eget ledarskap.

Text: Sofie Lundmark

Infranord

Infranord är Sveriges och Nordens ledande järnvägsentreprenör, och underhåller och moderniserar dagens järnvägar samt utvecklar och bygger spåret mot framtiden.

Antal medarbetare: Infranord har cirka 2 300 medarbetare som finns över hela landet.

Mikael Åstrand

Titel: Affärschef.

Utbildning: Civilingenjör i materialvetenskap, Uppsala universitet, examen 1996. Doktor i materialvetenskap,
Uppsala universitet, examen 2000.

Vilket råd hade du velat ge dig själv i början av din chefskarriär? ”Som chef tycker jag att man ska våga vara sig själv i alla lägen. Dessutom är det viktigt att ha en chef som ger dig utrymme och stöd att utvecklas.”

Senaste artiklarna

Arbetsförmedlingen

Innovationstakten och ett stort utrymme att driva förändring lockade Carolina Emanuelson och Johan Backström till Arbetsförmedlingens IT-avde…  Läs mer

Essity

Hållbarhet omfattar mycket mer än bara miljö. Ett av Essitys hållbarhetsmål handlar om att förbättra välbefinnandet för 26 miljoner föräldrar…  Läs mer

AB Svensk Exportkredit

Amanda Ask har som uppdrag att finansiera exportaffärer på Svensk Exportkredit. Därmed är hon med och bidrar till att skapa sysselsättning oc…  Läs mer

Trafikverket

En ny kärna för mobilnät som ger uppkopplad infrastruktur, och ett nytt signalsystem för järnvägen i hela EU – Innovation och nytänkande är v…  Läs mer