“Jag för samman personer med olika erfarenheter och bakgrund”

Foto: Sigrid Malmgren

Enligt Trafikverkets Robin Backebjörk handlar ett bra ledarskap om att ge medarbetarna stort förtroende. På så sätt utvecklas de snabbt och kan blomma ut i sina roller.

Som nyutexaminerad civilingenjör från Lunds tekniska högskola fick Robin Backebjörk chansen att bli junior rådgivare till den högsta ledningen på Trafikverket. Fem år senare har han gjort en raketkarriär inom myndigheten och arbetar i dag som tillförordnad chef för avdelningen Verksamhetsstyrning på Verksamhetsområde Underhåll.

Hur arbetar du med att utveckla dina medarbetare?
– Jag försöker att se till varje individs behov och drivkrafter. Mycket handlar om att hjälpa medarbetarna att förstå sin del i helheten och hur deras arbete bidrar till den samlade leveransen. Den förståelsen i kombination med stort förtroende från min sida skapar motivation och engagemang.

Vad gör du för att stimulera medarbetarnas kreativitet?
– Jag ser till att ge dem förtroende att själva komma på lösningar på olika typer av utmaningar och problem. Jag jobbar också mycket med att skapa dynamiska team där jag för samman personer med olika erfarenheter och bakgrund. I den typen av grupper har man olika styrkor och kompletterar på så sätt varandra. Om du tvingas sätta dig in i andras tankebanor får du nya perspektiv på saker och ting – och det leder till att du blir mer kreativ.

”Det är då medarbetarna vågar vara modiga och visa framfötterna.”

Vad är mest utmanande med att vara ledare i dag?
– För att klara av ett helt yrkesliv i en värld med högt tempo är det väldigt viktigt att ha ett hållbart arbetsliv. Att uppnå det, både för mig själv och för mina medarbetare, tycker jag är den största utmaningen med att vara ledare. På Trafikverket är alla väldigt drivna och motiverade så jag arbetar mycket med att se till att de runt omkring mig har en arbetssituation i balans. Det handlar både om att man ska hålla långsiktigt och att man ska kunna fatta rätt beslut.

Nämn tre måsten för ett lyckat ledarskap!
– Det är viktigt att kommunicera tydligt med medarbetarna kring vad det finns för förväntningar på dem och man måste också ge dem klar och konstruktiv feedback. Sedan är det viktigt att vara pålitlig, det vill säga att jobba på ett sätt som gör att de känner att det finns stöd och trygghet i relationen. Det är bara då de vågar vara modiga och visa framfötterna.

Text: Sara Schedin

Trafikverket

Resor och transporter är en stor del av vår vardag. Trafikverket arbetar varje dag, dygnet runt, för att det ska fungera. Vi bygger och sköter statliga vägar och järnvägar och ansvarar för långsiktig planering av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Tillsammans med andra aktörer kan vi tänka vidare och underlätta livet i hela Sverige. Ett Sverige där alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.

Läs mer:
www.trafikverket.se/jobboframtid

Robin Backebjörk

Titel: Tillförordnad chef för avdelningen Verksamhetsstyrning på Verksamhetsområde Underhåll.

Utbildning: Civilingenjör i väg-och vattenbyggnad med Technology Management, Lunds tekniska högskola, examen 2013.

Var hittar du ledarskapsinspiration? “Främst från framgångsrika och erfarna ledare i min omgivning, men även från ledarskapslitteratur.”

Senaste från arbetsgivare

Trafikverket

Från trainee till ställföreträdande enhetschef på fem år. Elisabet Spross resa inom Trafikverket bevisar en arbetskultur som på många sätt up…  Läs mer

Trafikverket

Systemutvecklaren Anders Persson bidrar till samhällsnyttan genom att leverera väldesignade IT-system – det i kombination med personlig utvec…  Läs mer

Trafikverket

Det behövs många olika typer av aktörer för att bygga Sverige och framtidens samhällen. Sandra Nordahl sökte sig till Trafikverket och möttes…  Läs mer

Trafikverket

På kort tid har Emil Hammarström gått från trainee till förvaltningsledare på Trafikverket. Nu ansvarar han för ett innovativt techprojekt fö…  Läs mer

Trafikverket

Utvecklingsmöjligheterna och gemenskapen med den familjära känslan var det som lockade Amanda Almqvist till Trafikverket. Hon är stolt över a…  Läs mer

Trafikverket

En ny kärna för mobilnät som ger uppkopplad infrastruktur, och ett nytt signalsystem för järnvägen i hela EU – Innovation och nytänkande är v…  Läs mer

Senaste artiklarna

Arbetsförmedlingen

Innovationstakten och ett stort utrymme att driva förändring lockade Carolina Emanuelson och Johan Backström till Arbetsförmedlingens IT-avde…  Läs mer

Essity

Hållbarhet omfattar mycket mer än bara miljö. Ett av Essitys hållbarhetsmål handlar om att förbättra välbefinnandet för 26 miljoner föräldrar…  Läs mer

AB Svensk Exportkredit

Amanda Ask har som uppdrag att finansiera exportaffärer på Svensk Exportkredit. Därmed är hon med och bidrar till att skapa sysselsättning oc…  Läs mer

DNB

DNB Sverige satsar inte bara stort på att ställa om till den senaste tekniken – nu inleds ett långsiktigt arbete där jämställdhet står fokus.…  Läs mer