”Jag vill att medarbetarna ska känna sig stolta över sitt arbete”

Foto: Sigrid Malmgren

Magnus Flodberg på Karolinska Universitetssjukhuset lovordar medarbetarna och poängterar vikten av att som ledare ta ett steg tillbaka för att observera och reflektera över verksamheten.

Vad gör er unika som arbetsgivare?
– Vi är ett universitetssjukhus och det gör att vi tar extra höjd i vårt uppdrag kring vård, forskning och utbildning som sätter en egen prägel på arbetet. Våra biträdande universitetssjuksköterskor och universitetssjuksköterskor har i uppdrag att bedriva vårdutveckling och där är teamarbetet mellan olika funktioner en viktig del, säger Magnus och fortsätter:

– Som sjuksköterska arbetar du nära undersköterskor och läkare men även med exempelvis fysioterapeuter, kuratorer och arbetsterapeuter. Vi är ett team som gör allt för att patienten ska få den bästa upplevelsen hos oss utifrån sina egna förutsättningar.

Vilken är den största utmaningen med att vara ledare i dag?
– Vi behöver hela tiden arbeta med stoltheten – vi vill att du ska känna dig stolt över ditt arbete. Under mina åtta år som chef har jag bland annat varit på en operationsavdelning, och operationssjuksköterskor är nog den profession inom omvårdnad som har den största yrkesstoltheten av alla. Jag funderar på hur vi ska kunna implementera den stoltheten även hos våra sjuksköterskor – det är en utmaning.

Vad gör ni för att stimulera medarbetarnas kreativitet?
– Vi arbetar mycket med utbildningar. För att ha en känsla av sammanhang måste du känna dig delaktig och att ditt arbete är hanterbart och meningsfullt. Vi rapporterar och följer upp hur det går för våra patienter; det kan vara smärtnivå, illamående eller andra faktorer som påverkar hur patienten har mått efter sin operation. Där har vi en tät uppföljning och medarbetarna får återkoppling på allt de knappar in, och det har tagits emot mycket väl. Om vi ser en viss patientgrupp som har ont, så ska vi kanske överväga att använda ett annat läkemedel, eller arbeta på ett annat sätt. Det är en fantastisk återkoppling på det dagliga arbetet med patienterna.

Vilket råd hade du velat ge dig själv i början av din chefskarriär?
– Ta dig tid att reflektera och observera verksamheten. Under en intern chefsutbildning läste jag en artikel av Ronald Heifetz som skriver att ledare behöver sätta sig på balkongen – ta ett steg tillbaka och reflektera för att förstå den större bilden av arbetet. Om du gör det så hittar du oftast en bättre lösning på olika problem och frågor.

Text: Tina Lindström 

Karolinska Universitetssjukhuset

Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Nordens största universitetssjukhus där vård, forskning och utbildning är viktiga delar för att förbättra människors hälsa.

Läs mer: karolinska.se/jobba-hos-oss/

Magnus Flodberg

Titel: Vårdenhetschef för funktionsområde Pre- och postoperativ vård samt smärtvård, Solna.

Utbildning: Sjuksköterskeprogrammet, Högskolan i Gävle, examen 2000. Specialistsjuksköterska intensivvård, 2004, magister i Medical Management, 2008, Karolinska institutet. Medicine master i omvårdnad, Linköpings universitet, 2017.

Mina tips på ledarskapsinspiration: ”Jag läser mycket omvårdnads- och ledarskapsforskning för att hålla mig à jour. Jag lyssnar på mina kollegor och deras goda exempel – vi har ett fantastiskt bra samarbete och hittar gemensamma strategier.”

Senaste artiklarna

Arbetsförmedlingen

Innovationstakten och ett stort utrymme att driva förändring lockade Carolina Emanuelson och Johan Backström till Arbetsförmedlingens IT-avde…  Läs mer

Essity

Hållbarhet omfattar mycket mer än bara miljö. Ett av Essitys hållbarhetsmål handlar om att förbättra välbefinnandet för 26 miljoner föräldrar…  Läs mer

AB Svensk Exportkredit

Amanda Ask har som uppdrag att finansiera exportaffärer på Svensk Exportkredit. Därmed är hon med och bidrar till att skapa sysselsättning oc…  Läs mer

Trafikverket

En ny kärna för mobilnät som ger uppkopplad infrastruktur, och ett nytt signalsystem för järnvägen i hela EU – Innovation och nytänkande är v…  Läs mer