”Våga lita på att människor gör sitt bästa - för oftast gör de det!”

Foto: Sigrid Malmgren

Som ett av Nordens största IT-tjänsteföretag erbjuder EVRY personlig utveckling och en rad karriärvägar. Gustaf Meland är konsultchefen som sätter humanismen i förarsätet.

Som konsultchef på EVRY svarar Gustaf Meland hellre ja än nej till sina medarbetare med nya idéer – han har ett coachande förhållningssätt och gillar att ge lösa tyglar inom ramen för en tydlig riktning framåt.

Vad är de tre viktigaste delarna i ett lyckat ledarskap?
– Humanism kommer på första plats – det är viktigt att se individerna och att våga lita på att människor gör sitt bästa. Den andra delen handlar om att man som ledare bör vara trygg i sig själv, för det smittar av sig. En prestigelös miljö skapar en grund att bygga ett starkt team med individer som är trygga i sig själv och vågar ta plats. Den tredje delen är att våga ta beslut – även om det är viktigt att ge människor stort utrymme är det till slut ledaren som måste ta de avgörande besluten.

”Företagskulturen har en viktig roll och EVRY uppmuntrar kreativiteten och att tänka nytt.”

Hur arbetar ni för att utveckla era medarbetare?
– EVRY bidrar till att säkerställa medarbetarnas personliga utveckling, både genom mål- och utvecklingssamtal men också med hjälp av interna och externa utbildningar. Medarbetarna har också tillgång till utbildningsplattformar online så att de själva kan välja när det passar att lära sig mer om ny teknik och så vidare. Vi implementerar en karriärmodell för olika roller så som konsulter, projektledare, säljare och ledare där vi gemensamt placerar in individerna på olika nivåer. Det ger ett bra underlag för beslut om hur en medarbetare kan förflytta sig och vilka aktiviteter som kan genomföras för att stärka individen.

Vad gör ni för att stimulera medarbetarnas kreativitet?
– Företagskulturen har en viktig roll och EVRY uppmuntrar kreativiteten och att tänka nytt. Som ledare kan man jobba för att föra samman människor. Jag är mycket för att hjälpa mina medarbetare att bygga egna nätverk i organisationen, att få dem att möta andra kollegor och besöka olika kontor runt om i Sverige. Det ger ny input och bidrar till att stimulera kreativiteten.

Ge exempel på hur du som ledare bidrar till att stimulera medarbetarnas kreativitet!
– En metod som jag ofta använder är att ställa frågor i stället för att presentera svar på andras problem. Oftast sitter individerna själva inne med lösningen och det gäller att ha en dialog och ställa frågor för att styra dem i rätt riktning.

Text: Sigrid Malmgren

EVRY

EVRY är ett ledande nordiskt IT-tjänst- och programvarubolag med mer än 10 000 kunder i både privat och offentlig sektor. Mer än fem miljoner människor i de nordiska länderna använder dagligen lösningar som levereras av EVRY.

​​​​Läs mer: evry.se/karriar

Gustaf Meland

Titel: Konsultchef.

Utbildning: Civilekonom, Jönköping International Business School, magisterexamen 1998.

Tips på ledarskapsinspiration: ”Jag är utbildad reservofficer och det var där jag först kom i kontakt med
ledarskapsområdet. Nu är det främst andra människor som inspirerar mig, när jag ser hur de kan vidareförmedla sin energi så att en grupp fungerar på ett bra sätt.”

Senaste från arbetsgivare

EVRY

När du surfar in på Systembolaget möts du av IT-lösningar från EVRY. På plats hos kund sitter Anders Lennerdahl, vars roll är att utveckla ku…  Läs mer

EVRY

Användarcentrerad innovation är en del av vardagen på EVRY. Med sina över 10 000 kunder i privat och offentlig sektor är de ett av Nordens st…  Läs mer

EVRY

Mjuka värden väger tungt på EVRY – Nordens största IT-tjänsteföretag. Tom Clignez fungerar som en brygga mellan användarupplevelsen och den t…  Läs mer

Senaste artiklarna

Arbetsförmedlingen

Innovationstakten och ett stort utrymme att driva förändring lockade Carolina Emanuelson och Johan Backström till Arbetsförmedlingens IT-avde…  Läs mer

Essity

Hållbarhet omfattar mycket mer än bara miljö. Ett av Essitys hållbarhetsmål handlar om att förbättra välbefinnandet för 26 miljoner föräldrar…  Läs mer

AB Svensk Exportkredit

Amanda Ask har som uppdrag att finansiera exportaffärer på Svensk Exportkredit. Därmed är hon med och bidrar till att skapa sysselsättning oc…  Läs mer

Trafikverket

En ny kärna för mobilnät som ger uppkopplad infrastruktur, och ett nytt signalsystem för järnvägen i hela EU – Innovation och nytänkande är v…  Läs mer