”Vi laddar våra superkrafter!”

Foto: Sigrid Malmgren

Vattenfall söker 1000 nya ingenjörer i år som bidrar till att rädda planeten.

För att uppnå visionen om att vara fossilfria inom en generation lägger Vattenfall stort fokus på kultur- och ledarskapsfrågor. Enligt Kerstin Ahlfont, Senior Vice President Human Resources, är en av de största utmaningarna de står inför att säkerställa att bolaget har rätt kompetens, och att den kompetens de har är öppna för att lära nytt och lära om.
– Vi letar efter medarbetare som har förmågan att utvecklas kontinuerligt i en miljö som stimulerar utveckling. Nu närmast 1 000 ingenjörer – bara i Norden.

Hur arbetar ni med att utveckla era medarbetare?
– Vi vill att utvecklingen ska ske i dialogen mellan medarbetarna och deras ledare. Målet är att den ska komma allt mer från medarbetarna själva och deras initiativ. Som de flesta andra företag har vi en dialogprocess där vi sätter upp en utvecklingsplan för året, men den största utvecklingen ska ske i det dagliga arbetet. Hos oss ser vi exempelvis hellre att du faktiskt får prova på att vara projektledare istället för att gå en projektledarkurs.

Vad gör ni för att stimulera medarbetarnas kreativitet?
– Vi vill att både våra ledare och medarbetare ska vara aktiva, öppna och positiva. Det är egenskaper som i sin tur föder kreativitet. Jag tror också på att titta utifrån och in för att hitta idéer, och att sedan verkligen våga testa dem. Då handlar det inte om ha en plan från vaggan till graven för varje ny idé, utan om att prova och våga misslyckas. Vi jobbar mycket på att medarbetarna inte ska vara rädda för att göra fel. För att få in olika perspektiv i vårt verksamhet arbetar vi med inkludering och mångfald, vilket jag tror bidrar till kreativitet.

Vilket råd hade du velat ge dig själv i början av din chefskarriär?
– Jag började som trainee på Vattenfall i mitten av 90-talet och hade ett antal olika roller innan jag gick in min första chefsposition. Här finns oändliga utvecklingsmöjligheter! Jag var bra på att sätta riktningen, men när jag ser tillbaka kan jag tycka att jag borde ha lagt mer tid på de mjuka frågorna – på medarbetarna och arbetsmiljön.

Text: Sara Schedin

Vattenfall

Vattenfall är en internationell koncern som producerar, distribuerar och säljer energi till flera miljoner kunder i Norden och norra Europa. Huvudprodukterna är el, värme samt nät-tjänster, entreprenad och konsulttjänster. Vattenfall har verksamheter i Sverige, Danmark, Finland, Nederländerna, Storbritannien och Tyskland.

Antal medarbetare: Cirka 20 000 varav cika 9 000 i Sverige.

Läs mer: vattenfall.se

Kerstin Ahlfont

Titel: Senior Vice President Human Resources.

Utbildning: Industriell ekonomi, KTH, examen 1995.

Var får du ledarskapsinspiration?
”Att vi faktiskt har ett stort och gemensamt mål. Vi ska bli fossilfria inom en generation och elektrifieringen av samhället, industrin och transporter är en viktig del i detta.”

Senaste från arbetsgivare

Vattenfall

Som affärsområdeschef inom vindkraft leder Sandra Grauers Nilsson 200 medarbetare mot ett tydligt mål – inom en generation ska de skapa möjli…  Läs mer

Vattenfall

Insikten och erfarenheten från traineeåret har gett Cassandra Hellman en värdefull fördel i det fortsatta arbetet mot en fossilfri framtid på…  Läs mer

Vattenfall

Som miljöspecialist på Vattenfall arbetar Thomas Olsson med strategiska miljöfrågor. Under Thomas åtta år på Vattenfall har han arbetat me…  Läs mer

Senaste artiklarna

Arbetsförmedlingen

Innovationstakten och ett stort utrymme att driva förändring lockade Carolina Emanuelson och Johan Backström till Arbetsförmedlingens IT-avde…  Läs mer

Essity

Hållbarhet omfattar mycket mer än bara miljö. Ett av Essitys hållbarhetsmål handlar om att förbättra välbefinnandet för 26 miljoner föräldrar…  Läs mer

AB Svensk Exportkredit

Amanda Ask har som uppdrag att finansiera exportaffärer på Svensk Exportkredit. Därmed är hon med och bidrar till att skapa sysselsättning oc…  Läs mer

Trafikverket

En ny kärna för mobilnät som ger uppkopplad infrastruktur, och ett nytt signalsystem för järnvägen i hela EU – Innovation och nytänkande är v…  Läs mer