”Vi tror inte på hierarki – här arbetar vi utifrån ledordet tillsammans”

Maria Östman och Jonas Holmberg

Midroc Europe är en svensk koncern med verksamhet i branscherna fastighet, bygg, industri och miljö. Maria Östman är projektledare på Midrocs konsultbolag i Göteborg och Jonas Holmberg arbetar som fastighetschef på Midroc i Malmö. De berättar om ett storföretag som vågar bryta invanda mönster – och som uppmuntrar sina medarbetare att tänka utanför boxen.

Berätta om Midrocs syn på ledarskap!
Maria: På Midroc jobbar ingen över någon annan. Här handlar det om bakom eller framför. Det kanske låter kryptiskt, men föreställ dig en liggande pil där de som arbetar närmast kunden är längst fram i pilen och de som är längre bak arbetar för att de där framme ska kunna utföra sina uppgifter på bästa sätt.

Maria och Jonas tycker att Midrocs synsätt poängterar att alla behövs och är lika viktiga.

­Jonas: Vi tror inte på hierarki, vi arbetar utifrån ledordet tillsammans. Vår ledarskapsfilosofi bygger på att lägga ett kompetenspussel i de gruppsammansättningar som man jobbar i. Det är den samlade kompetensen som är viktig och att alla får agera ledare i gruppen då det är deras specialkompetens som står i fokus. Det är vad vår ledningsplattform säger, men även vad jag personligen står för.

Hur arbetar Midroc för att bidra till sina medarbetares utveckling?
Maria: Vårt sätt att arbeta är oerhört utvecklande i sig, men Midroc uppmuntrar och ser till att alla går utbildningar anpassade för sin avdelning och sina uppgifter.

Jonas: Som exempel går jag faktiskt just nu en utbildning i operativt ledarskap, en mycket uppskattad utbildning som hålls en gång per år.

Maria och Jonas är överens om att Midrocs utbildningar är givande och har hjälpt dem båda i sitt ledarskap.

Maria: Allt vi lär oss ska komma våra medarbetare till nytta såklart. En av de största fördelarna med Midrocs utbildningar är att vi får ett gemensamt språk. Kommunikation är nyckeln till framgång.

Vad ser ni som de främsta utmaningarna i ert arbete?
Jonas: En av mina främsta utmaningar är att ta tillvara på alla goda och innovativa idéer och tankar. Då alla har uttalade mål man strävar mot som individ och som grupp, är det lätt att sådana goda innovativa idéer och tankar inte får den tid för utredning som de förtjänar. Detta är en effekt som jag försöker motverka.

Maria menar att just tid är en viktig faktor i många utmaningar.

Maria: Allt blir mer tidspressat, såväl planeringsfaser som genomförande. Att göra rätt från start, vilket alla vet är mest lönsamt i längden, ställs mot att våga ge sig tid att tänka efter och se helheten. Vi arbetar med att förebygga stress och negativa tankemönster på flera sätt. Exempelvis anordnar Midrocs interna affärsskola, Midroc Business School, utbildningar i personligt ledarskap och utveckling. Det handlar om hållbarhet helt enkelt, precis som allt här på Midroc.

Foto: Julia Sjöberg och André de Loisted
Text: Liv Lövendahl

Midroc

Midroc Europe utvecklar morgondagens samhälle och industri. Tillsammans med våra kunder utvecklar vi hållbara lösningar för de branscher vi är verksamma i. Vi utgår från Sverige och är verksamma internationellt. Vi är 3600 medarbetare och under 2017 omsatte vi 6,7 miljarder kronor.

Läs mer: www.midroc.se

Maria Östman

Titel: Projektledare.

Utbildning och examensår: Civilingenjör, Chalmers tekniska högskola, examen 1996.

Vem inspirerar dig i ditt ledarskap? ”Brene Brown – min inspiratör för det personliga ledarskapet, och Inga-Britt Ahlenius – min inspiratör för att stå upp för det man tror på.”

Jonas Holmberg

Titel: Fastighetschef.

Utbildning och examensår: Civilingenjör, Lunds universitet, examen 2011.

Vilken av dina personliga egenskaper har du haft mest användning för i ditt ledarskap? ”Jag har lätt att agera situationsanpassat, är öppen för förändringar och lyhörd.”

Senaste artiklarna

Arbetsförmedlingen

Innovationstakten och ett stort utrymme att driva förändring lockade Carolina Emanuelson och Johan Backström till Arbetsförmedlingens IT-avde…  Läs mer

Essity

Hållbarhet omfattar mycket mer än bara miljö. Ett av Essitys hållbarhetsmål handlar om att förbättra välbefinnandet för 26 miljoner föräldrar…  Läs mer

AB Svensk Exportkredit

Amanda Ask har som uppdrag att finansiera exportaffärer på Svensk Exportkredit. Därmed är hon med och bidrar till att skapa sysselsättning oc…  Läs mer

Trafikverket

En ny kärna för mobilnät som ger uppkopplad infrastruktur, och ett nytt signalsystem för järnvägen i hela EU – Innovation och nytänkande är v…  Läs mer