Trafikverket

Utvecklingsmöjligheterna och gemenskapen med den familjära känslan var det som lockade Amanda Almqvist till Trafikverket. Hon är stolt över a…  Läs mer

DNB

DNB Sverige satsar inte bara stort på att ställa om till den senaste tekniken – nu inleds ett långsiktigt arbete där jämställdhet står fokus.…  Läs mer

AB Svensk Exportkredit

Amanda Ask har som uppdrag att finansiera exportaffärer på Svensk Exportkredit. Därmed är hon med och bidrar till att skapa sysselsättning oc…  Läs mer

SEB

På SEB är det högt i tak, bokstavligt talat såväl som bildligt. Glöm stela klädkoder och rigida attityder – här är det framåtanda, innovation…  Läs mer

Trafikverket

En ny kärna för mobilnät som ger uppkopplad infrastruktur, och ett nytt signalsystem för järnvägen i hela EU – Innovation och nytänkande är v…  Läs mer

Skanska

Medarbetarkulturen och satsningen på hållbart byggande. Det är svaret på varför så många lockas till Skanska, menar Oscar Fransén. Själv har…  Läs mer

PwC

PwC har lyckats förmedla en ärlig och genuin bild av PwC som arbetsgivare. ”Våra medarbetare är våra viktigaste ambassadörer. Att de trivs fö…  Läs mer

Göteborg Energi

Att förmedla en informativ, trovärdig och positiv bild som stämmer överens med verkligheten är viktigt för Göteborg Energi. Långsiktighet och…  Läs mer