Göteborg Energi – en långsiktig samhällsbyggare

Foto: Julia Sjöberg

Att förmedla en informativ, trovärdig och positiv bild som stämmer överens med verkligheten är viktigt för Göteborg Energi. Långsiktighet och ett nära samarbete inom bolaget är ingredienser för en fortsatt framgång.

Arto Pitkäniemi är sedan tre år personaldirektör på Göteborg Energi som har drygt 1 000 medarbetare.

– Göteborg Energi är spännande för att det är så tydligt profilerat inom samhällsnytta. Vi är göteborgarnas egna energibolag. Vi är också tillräckligt stora för att det ska finnas spännande utvecklingsmöjligheter för våra medarbetare.

Långsiktighet ger resultat

Ett långsiktigt arbete med att stärka arbetsgivarvarumärket och en strävan efter att bli bättre för varje år ger resultat för Göteborg Energi.

– Vi har jobbat med employer branding under många år och strävar efter att ständigt utvecklas. Det som skiljer oss från våra konkurrenter tror jag kan vara just långsiktigheten och att vår vd lyfter kommunikationsarbetet som en prioriterad fråga. Att HR och kommunikation samverkar i frågorna kring arbetsgivarvarumärket är också en del av framgången. Vi ger varandra tips och inspiration på hur vi ska göra saker och ting bättre, säger Arto och fortsätter:

– Vi jobbar nu med yrkesambassadörer – medarbetare som för ut ett jordnära och verklighetsförankrat budskap. Det innebär också att vi övriga medarbetare i Göteborg Energi blir mer medvetna om att vi alla fungerar som ambassadörer i våra möten med andra.

Informativt, trovärdigt och positivt

Enligt Arto ska arbetet med att stärka arbetsgivarvarumärket vara som att skriva ett tjänstgöringsintyg – det ska vara informativt, trovärdigt och positivt.

– Det handlar om att visa på styrkorna och det som är kul med Göteborg Energi och som kanske skiljer oss från andra arbetsgivare. Samtidigt ska man kunna känna igen sig i beskrivningen när man väl kommit in i bolaget.

En del i det långsiktiga arbetet är att anställa sommarjobbare och ta emot studiebesök från olika skolor i syfte att öka kunskapen om branschen och olika typer av arbetsuppgifter på Göteborg Energi. Företaget deltar bland annat i Tekniska Tjejrundan, där tjejer som går på högstadiet möter Göteborgs näringsliv.

– Vi har också medarbetare som varje vecka hjälper gymnasieelever med sina läxor på Angeredsgymnasiet. Samtidigt som vi gör en insats för unga är det en del i att jobba med vår attraktivitet och framtidens arbetskraft.

Den viktiga samhällsnyttan

Göteborg Energi producerar, optimerar och säljer energi, och förutom affärsmässiga mål målsätter de även social och ekologisk hållbarhet.

– Vi är ett bolag som jobbar med samhällsnyttan och det gäller att säkerställa att vi lever som vi lär. Att bygga relationer är otroligt viktigt – när staden växer gäller det att samverka med andra aktörer i samhällsbyggnaden för att kunna vara i fas i planeringsarbetet och dela med sig av erfarenheter, avslutar Arto.

Text: Tina Lindström Carlsson

Göteborg Energi

Göteborg Energis uppdrag består i att bedriva, produktion, distribution och handel inom energiområdet. Med hög leveranssäkerhet förser Göteborg Energi kunderna med prisvärda energilösningar. Genom sitt ägande av bolaget vill staden säkerställa att göteborgarna har tillgång till hållbara energilösningar och att omställningen mot ett klimatneutralt samhälle fortsätter, i kombination med god stadsutveckling.

Arto Pitkäniemi

Titel: Personaldirektör.

Utbildning: Linjen för personal- och arbetslivsfrågor, Göteborgs universitet, examen 1987.

Råd till de som är på väg ut i arbetslivet? “Våga prova! Det viktigaste är att försöka komma in i arbetslivet och inte vara rädd för att ta vilket jobb som helst för att prova på.”

Senaste artiklarna

Arbetsförmedlingen

Innovationstakten och ett stort utrymme att driva förändring lockade Carolina Emanuelson och Johan Backström till Arbetsförmedlingens IT-avde…  Läs mer

Essity

Hållbarhet omfattar mycket mer än bara miljö. Ett av Essitys hållbarhetsmål handlar om att förbättra välbefinnandet för 26 miljoner föräldrar…  Läs mer

AB Svensk Exportkredit

Amanda Ask har som uppdrag att finansiera exportaffärer på Svensk Exportkredit. Därmed är hon med och bidrar till att skapa sysselsättning oc…  Läs mer

Trafikverket

En ny kärna för mobilnät som ger uppkopplad infrastruktur, och ett nytt signalsystem för järnvägen i hela EU – Innovation och nytänkande är v…  Läs mer