Trafikverket bidrar till ett tillgängligt Sverige

Foto: Kristofer Hedlund

Utvecklingsmöjligheterna och gemenskapen med den familjära känslan var det som lockade Amanda Almqvist till Trafikverket. Hon är stolt över att myndigheten har hållbarhet i fokus och bidrar till nytta för människor varje dag.

När Amanda Almqvist var konsult åt Trafikverket lockades hon av den varma stämningen och utvecklingsmöjligheterna. Hon sökte sig till myndigheten och fick tjänsten som datasamordnare 2016.

– Som konsult såg jag gemenskapen – medarbetarna på Trafikverket trivdes väldigt bra, fick gå intressanta kurser, utveckla sig själva och åka på roliga avdelningsdagar. Jag kände att den här familjen vill jag vara med i.

Kreativitet och initiativ uppmuntras

Amanda stöttar medarbetare i datasamordningsfrågor och agerar kravställare inför ett stort migreringsarbete av Trafikverkets gemensamma dokumentplattform.

– Att vara lösningsorienterad och innovativ får man mycket plus för. Våra värdeord är modiga, engagerade och pålitliga –
och de dyker upp hela tiden. Det finns ett stort fokus på medarbetarna och man får en uppbackning som jag upplever är unik. Jag fick exempelvis möjlighet att förverkliga en informationsplattform där medarbetarna enkelt kan få svar på vanliga frågor om vårt migreringsarbete, säger hon.

För två år sedan skapade Amanda tillsammans med två medarbetare ett juniorråd som de är ledare för. Juniorrådet, som är till för medarbetare upp till 35 år, har två träffar per år då de gör olika platsbesök, bjuder in inspirationsföreläsare och diskuterar aktuella frågor.

– Det har blivit ett uppskattat initiativ och är alltid inspirerande. Vi bjuder exempelvis ofta in en äldre kollega som berättar om sin resa i yrkeslivet.

Anställer nya medarbetare

Trafikverket bidrar till ett tillgängligt Sverige. Myndigheten är Sveriges största beställare inom anläggningsbranschen och det innebär att medarbetarna är med i skapandet av Sveriges största infrastrukturprojekt.

– Att få vara en del av projekt, produktion och underhåll av Trafikverkets komplexa uppdrag är väldigt intressant. Vi arbetar på regeringsuppdrag och det innebär att politiken påverkar vår vardag, säger Amanda och fortsätter:

– Vi växer och anställer många människor just nu. Vi sätter exempelvis upp produktionsenheter och projektkontor för Ostlänken som är höghastighetsjärnvägens första delsträcka och E4 Förbifart Stockholm.

I allmänhetens tjänst

Trafikverket är en icke vinstdrivande organisation som gör Sverige närmare.

– Vi jobbar för den smidiga framkomligheten och satsar mycket på forskning och innovation kring hur transportsystem ska kunna bli fossilfria – det gör mig stolt.

– Allt vi gör är för allmänhetens skull och det är ganska speciellt. Vår vision är att alla ska komma fram smidigt, grönt och tryggt – den visar på ett enkelt sätt vad vi ska göra.

Text: Tina Lindström Carlsson

Trafikverket

Resor och transporter är en stor del av vår vardag. Trafikverket arbetar varje dag, dygnet runt, för att det ska fungera. Vi bygger och sköter statliga vägar och järnvägar och ansvarar för långsiktig planering av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Tillsammans med andra aktörer kan vi tänka vidare och underlätta livet i hela Sverige. Ett Sverige där alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.

Amanda Almqvist

Titel: Datasamordnare.

Utbildning: Högskoleingenjör i byggnadsteknik, Tekniska högskolan i Jönköping, examen 2014.

Favorittågsträcka: ”Jag åker ofta tåg mellan Stockholm och Göteborg. Det gör att jag åker smidigt och tryggt samtidigt som jag kommer långt på kort tid.”

Senaste från arbetsgivare

Trafikverket

Enligt Trafikverkets Robin Backebjörk handlar ett bra ledarskap om att ge medarbetarna stort förtroende. På så sätt utvecklas de snabbt och k…  Läs mer

Trafikverket

Från trainee till ställföreträdande enhetschef på fem år. Elisabet Spross resa inom Trafikverket bevisar en arbetskultur som på många sätt up…  Läs mer

Trafikverket

Systemutvecklaren Anders Persson bidrar till samhällsnyttan genom att leverera väldesignade IT-system – det i kombination med personlig utvec…  Läs mer

Trafikverket

Det behövs många olika typer av aktörer för att bygga Sverige och framtidens samhällen. Sandra Nordahl sökte sig till Trafikverket och möttes…  Läs mer

Trafikverket

På kort tid har Emil Hammarström gått från trainee till förvaltningsledare på Trafikverket. Nu ansvarar han för ett innovativt techprojekt fö…  Läs mer

Trafikverket

En ny kärna för mobilnät som ger uppkopplad infrastruktur, och ett nytt signalsystem för järnvägen i hela EU – Innovation och nytänkande är v…  Läs mer

Senaste artiklarna

Arbetsförmedlingen

Innovationstakten och ett stort utrymme att driva förändring lockade Carolina Emanuelson och Johan Backström till Arbetsförmedlingens IT-avde…  Läs mer

Essity

Hållbarhet omfattar mycket mer än bara miljö. Ett av Essitys hållbarhetsmål handlar om att förbättra välbefinnandet för 26 miljoner föräldrar…  Läs mer

AB Svensk Exportkredit

Amanda Ask har som uppdrag att finansiera exportaffärer på Svensk Exportkredit. Därmed är hon med och bidrar till att skapa sysselsättning oc…  Läs mer

DNB

DNB Sverige satsar inte bara stort på att ställa om till den senaste tekniken – nu inleds ett långsiktigt arbete där jämställdhet står fokus.…  Läs mer