”Insynen har gett mig mer respekt och förtroende för vad alla gör”

Foto: Felicia Yllenius

Insikten och erfarenheten från traineeåret har gett Cassandra Hellman en värdefull fördel i det fortsatta arbetet mot en fossilfri framtid på Vattenfall.

Miljö, energi och hållbarhet är saker som ligger Cassandra Hellman varmt om hjärtat. Och att Vattenfall är innovativt och har ett starkt inflytande på energisektorn var det som lockade henne dit. Hon har nyligen avslutat det ettåriga traineeprogrammet som gav inblick i Vattenfalls många olika verksamheter.

Vad är din bästa erfarenhet av traineeprogrammet?
– Vattenfall är utspritt över flera länder och städer och traineetiden har gett mig möjlighet att resa runt och lära mig mer om de olika delarna. Jag har mött människor i olika sammanhang och fått en inblick i vad de arbetar med. Det är värdefullt. Jag har en fördel av att ha sett så mycket av företaget och det har även lett till att jag har byggt upp ett personligt nätverk.

På vilket sätt har du nytta av traineeprogrammet?
– Nu arbetar jag med att sätta övergripande strategier för energiföretaget, exempelvis att göra industrier fossilfria. Det jag jobbar med varje dag bidrar till en bättre framtid. Vi sätter strategierna genom interna och externa samarbeten och då är det en fördel att ha gått traineeprogrammet som var oerhört lärorikt. Insynen har gett mig mer respekt och förtroende för vad alla gör.

Berätta om din vardag?
– Jag brinner för hållbarhet och energi. I min roll är jag en del i utvecklingsprojekt som gör skillnad. Jag har ofta möten med folk från olika avdelningar på Vattenfall, som försäljning eller forskning och utveckling och skapar underlag för de analyser vi gör.

Hur ser framtiden ut?
– Framtiden ser ljus och grön ut. Jag ser fram emot att ta ett större ansvar för de strategiska projekten som bidrar till Vattenfalls tydliga mål – att vara fossilfria inom en generation. Jag gillar att jobba med de strategiska frågorna samtidigt som jag jobbar mer hands-on med samarbete för att förverkliga idéerna. Genom partnerskap hjälper vi exempelvis industrier att elektrifiera sin verksamhet och minska sina utsläpp. Det tror vi väldigt starkt på i Norden och vi ser det som en av de bästa lösningarna mot ett hållbarare samhälle.

Text: Tina Lindström Carlsson

Vattenfall

Vattenfall är en internationell koncern som producerar, distribuerar och säljer energi till flera miljoner kunder i Norden och norra Europa. Huvudprodukterna är el, värme samt nättjänster, entreprenad och konsulttjänster. Vattenfall har verksamheter i Sverige, Danmark, Finland, Nederländerna, Storbritannien och Tyskland.

Antal medarbetare: Ca 20 000 varav ca 9 000 i Sverige

Facebook:
www.facebook.com/vattenfallSE

LinkedIn: ​www.linkedin.com/company/vattenfall

Läs mer: www.vattenfall.se
 

Cassandra Hellman

Titel: Strategy Analyst.

Utbildning: Civilingenjör i maskinteknik, master inom hållbara energisystem, Chalmers tekniska högskola, examen 2017.

Framtidsspaning: ”Med ny teknik kommer vi att kunna ha ett tryggt elsystem med vind och sol som
på bästa sätt utnyttjar hur och när vi använder el.”

Senaste från arbetsgivare

Vattenfall

Som affärsområdeschef inom vindkraft leder Sandra Grauers Nilsson 200 medarbetare mot ett tydligt mål – inom en generation ska de skapa möjli…  Läs mer

Vattenfall

Vattenfall söker 1000 nya ingenjörer i år som bidrar till att rädda planeten. För att uppnå visionen om att vara fossilfria inom en genera…  Läs mer

Vattenfall

Som miljöspecialist på Vattenfall arbetar Thomas Olsson med strategiska miljöfrågor. Under Thomas åtta år på Vattenfall har han arbetat me…  Läs mer

Senaste artiklarna

Samsung

En internationell miljö med innovativa och världsledande produkter. Det är vad som fick Catarina Olander att tacka ja när hon headhuntades ti…  Läs mer

RISE

RISE bidrar till ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv. Forskningsinstitutet tar ett tydligt samhällsansvar, vilket är viktigt för K…  Läs mer

EVRY

Mjuka värden väger tungt på EVRY – Nordens största IT-tjänsteföretag. Tom Clignez fungerar som en brygga mellan användarupplevelsen och den t…  Läs mer

Alfa Laval AB

Efter nio år i IT-branschen började Senan Rasoul på Alfa Laval. Det var möjligheten att använda IT för att bidra till en hållbar värld som lo…  Läs mer