Trafikverket – utmanande vägval när framtiden utformas

Foto: Julia Sjöberg

Det behövs många olika typer av aktörer för att bygga Sverige och framtidens samhällen. Sandra Nordahl sökte sig till Trafikverket och möttes av ett oväntat stimulerande och utmanande traineeprogram.

Hållbar tillväxt och välfärd, ett land där både stad och landsbygd kan utvecklas – det är Trafikverkets utmanande uppdrag. Och för den som vill vara med och forma framtidens samhällen erbjuder man en spännande arbetsplats. Sandra Nordahl, strategisk planerare, har gjort sitt traineeprogram på Trafikverket och arbetar i dag med nationell planering.

Vad lockade dig till Trafikverket?
– Efter studierna ville jag hitta ett intressant och utmanande traineeprogram. Jag ville ha något som var stimulerande så jag letade aktivt, gick på mässor, och hörde gott om Trafikverket. Först visste jag inte vad de kunde erbjuda mig, men sedan förstod jag att verksamheten på många sätt handlar om samhällsutveckling och är väldigt bred med 150 olika yrken representerade. Den bilden har bara förstärkts.

Hur var programmet upplagt?
– Programmet var upplagt på två olika delar. En gemensam, där vi gick igenom hela Trafikverket genom utbildningar och studiebesök hos andra aktörer. I denna del ingick också ledarskapsutbildningar och en utlandspraktik. Sedan var det en individuell del som var skräddarsydd för mig, där jag fick insyn i den politiska världen och fick nya erfarenheter på EU-nivå.

”De gav mig en brant utvecklingskurva”

Tre toppfördelar med att vara trainee på företaget?
– Det skräddarsydda programmet var oväntat och kanske det bästa. Jag hade stora friheter och fick möjlighet att välja arbetsplatser för intern och extern praktik. Jag upplevde också att jag fick en helhetsbild över hela Trafikverket genom den interna och externa praktiken. Det tredje är att de gav mig en brant utvecklingskurva. Jag kände att de verkligen satsade på oss, vi fick förtroende och utmaningar och kunde växa hela tiden. Jag blev till exempel tidigt projektledare för ett uppdrag som var både utmanande och utvecklande.

Berätta om utlandspraktiken!
– Jag gjorde min utlandspraktik i Bryssel hos en lobbyorganisation för järnvägsinfrastrukturförvaltare EIM (European Rail Infrastructure Managers). Jag ville lära mig mer om EU-organisationen och hur den påverkar i Sverige. Under min utbildning på industriell ekonomi var det inte så mycket fokus på politisk styrning så jag saknade det för min framtida roll på Trafikverket.

Text: Eva Rydinger

Trafikverket

Resor och transporter är en stor del av vår vardag. Trafikverket arbetar dygnet runt, för att det ska fungera. Vi bygger och sköter statliga vägar och järnvägar och ansvarar för långsiktig planering av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Tillsammans med andra aktörer kan vi tänka vidare och underlätta livet i hela Sverige, där alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.

Läs mer: www.trafikverket.se/trainee

Sandra Nordahl

Utbildning: Civilingenjör (M.Sc.) Industriell ekonomi, Chalmers samt kandidatexamen (B.Sc) i Nationalekonomi, Göteborgs universitet.

Vad var det roligaste du har gjort under din traineetid? ”Min praktik på näringsdepartementet. Jag var där under en period när det blev regeringsbyte – det var spännande att få vara nära händelsernas centrum.”

Senaste från arbetsgivare

Trafikverket

Enligt Trafikverkets Robin Backebjörk handlar ett bra ledarskap om att ge medarbetarna stort förtroende. På så sätt utvecklas de snabbt och k…  Läs mer

Trafikverket

Från trainee till ställföreträdande enhetschef på fem år. Elisabet Spross resa inom Trafikverket bevisar en arbetskultur som på många sätt up…  Läs mer

Trafikverket

Systemutvecklaren Anders Persson bidrar till samhällsnyttan genom att leverera väldesignade IT-system – det i kombination med personlig utvec…  Läs mer

Trafikverket

På kort tid har Emil Hammarström gått från trainee till förvaltningsledare på Trafikverket. Nu ansvarar han för ett innovativt techprojekt fö…  Läs mer

Trafikverket

Utvecklingsmöjligheterna och gemenskapen med den familjära känslan var det som lockade Amanda Almqvist till Trafikverket. Hon är stolt över a…  Läs mer

Trafikverket

En ny kärna för mobilnät som ger uppkopplad infrastruktur, och ett nytt signalsystem för järnvägen i hela EU – Innovation och nytänkande är v…  Läs mer

Senaste artiklarna

Arbetsförmedlingen

Innovationstakten och ett stort utrymme att driva förändring lockade Carolina Emanuelson och Johan Backström till Arbetsförmedlingens IT-avde…  Läs mer

Essity

Hållbarhet omfattar mycket mer än bara miljö. Ett av Essitys hållbarhetsmål handlar om att förbättra välbefinnandet för 26 miljoner föräldrar…  Läs mer

AB Svensk Exportkredit

Amanda Ask har som uppdrag att finansiera exportaffärer på Svensk Exportkredit. Därmed är hon med och bidrar till att skapa sysselsättning oc…  Läs mer

DNB

DNB Sverige satsar inte bara stort på att ställa om till den senaste tekniken – nu inleds ett långsiktigt arbete där jämställdhet står fokus.…  Läs mer