Trafikverket – utmanande vägval när framtiden utformas

Foto: Julia Sjöberg

Det behövs många olika typer av aktörer för att bygga Sverige och framtidens samhällen. Sandra Nordahl sökte sig till Trafikverket och möttes av ett oväntat stimulerande och utmanande traineeprogram.

Hållbar tillväxt och välfärd, ett land där både stad och landsbygd kan utvecklas – det är Trafikverkets utmanande uppdrag. Och för den som vill vara med och forma framtidens samhällen erbjuder man en spännande arbetsplats. Sandra Nordahl, strategisk planerare, har gjort sitt traineeprogram på Trafikverket och arbetar i dag med nationell planering.

Vad lockade dig till Trafikverket?
– Efter studierna ville jag hitta ett intressant och utmanande traineeprogram. Jag ville ha något som var stimulerande så jag letade aktivt, gick på mässor, och hörde gott om Trafikverket. Först visste jag inte vad de kunde erbjuda mig, men sedan förstod jag att verksamheten på många sätt handlar om samhällsutveckling och är väldigt bred med 150 olika yrken representerade. Den bilden har bara förstärkts.

Hur var programmet upplagt?
– Programmet var upplagt på två olika delar. En gemensam, där vi gick igenom hela Trafikverket genom utbildningar och studiebesök hos andra aktörer. I denna del ingick också ledarskapsutbildningar och en utlandspraktik. Sedan var det en individuell del som var skräddarsydd för mig, där jag fick insyn i den politiska världen och fick nya erfarenheter på EU-nivå.

”De gav mig en brant utvecklingskurva”

Tre toppfördelar med att vara trainee på företaget?
– Det skräddarsydda programmet var oväntat och kanske det bästa. Jag hade stora friheter och fick möjlighet att välja arbetsplatser för intern och extern praktik. Jag upplevde också att jag fick en helhetsbild över hela Trafikverket genom den interna och externa praktiken. Det tredje är att de gav mig en brant utvecklingskurva. Jag kände att de verkligen satsade på oss, vi fick förtroende och utmaningar och kunde växa hela tiden. Jag blev till exempel tidigt projektledare för ett uppdrag som var både utmanande och utvecklande.

Berätta om utlandspraktiken!
– Jag gjorde min utlandspraktik i Bryssel hos en lobbyorganisation för järnvägsinfrastrukturförvaltare EIM (European Rail Infrastructure Managers). Jag ville lära mig mer om EU-organisationen och hur den påverkar i Sverige. Under min utbildning på industriell ekonomi var det inte så mycket fokus på politisk styrning så jag saknade det för min framtida roll på Trafikverket.

Text: Eva Rydinger

Trafikverket

Resor och transporter är en stor del av vår vardag. Trafikverket arbetar dygnet runt, för att det ska fungera. Vi bygger och sköter statliga vägar och järnvägar och ansvarar för långsiktig planering av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Tillsammans med andra aktörer kan vi tänka vidare och underlätta livet i hela Sverige, där alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.

Läs mer: www.trafikverket.se/trainee

Sandra Nordahl.​​​​

Utbildning: Civilingenjör (M.Sc.) Industriell ekonomi, Chalmers samt kandidatexamen (B.Sc) i Nationalekonomi, Göteborgs universitet.

Vad var det roligaste du har gjort under din traineetid?: 
”Min praktik på näringsdepartementet. Jag var där under en period när det blev regeringsbyte – det var spännande att få vara nära händelsernas centrum.”

Senaste från arbetsgivare

Trafikverket

Enligt Trafikverkets Robin Backebjörk handlar ett bra ledarskap om att ge medarbetarna stort förtroende. På så sätt utvecklas de snabbt och k…  Läs mer

Trafikverket

Från trainee till ställföreträdande enhetschef på fem år. Elisabet Spross resa inom Trafikverket bevisar en arbetskultur som på många sätt up…  Läs mer

Trafikverket

Systemutvecklaren Anders Persson bidrar till samhällsnyttan genom att leverera väldesignade IT-system – det i kombination med personlig utvec…  Läs mer

Senaste artiklarna

Boliden

Nils Kågström är i början av sin ingenjörskarriär, men har redan varit med om stora resor. När Nils Kågström studerade till utvecklingsinge…  Läs mer

Universum

I Traineeguiden presenterar Universum ett antal företag, organisationer och deras traineeprogram, alternativt andra utbildningsprogram. Unive…  Läs mer

JM

Möjligheterna till personlig utveckling är stor på JM – en viktig samhällsutvecklare som lägger grunden för ett bättre liv och bidrar till at…  Läs mer

Vattenfall

Insikten och erfarenheten från traineeåret har gett Cassandra Hellman en värdefull fördel i det fortsatta arbetet mot en fossilfri framtid på…  Läs mer