”Traineetiden på Scania bjuder på många spännande äventyr”

Foto: Kristofer Hedlund

Traineeprogrammet på Scania har tagit André Söderstjerna från Sverige till Tyskland – via Ghana och Rumänien. Snart kliver han in i sin framtida roll hos Scanias ägarföretag TRATON.

När Traineeguiden når André Söderstjerna befinner han sig i München i Tyskland och har tre veckor kvar på Scanias 15 månader långa traineeprogram. Programmet är uppdelat på fyra rotationer som är tre månader vardera, men det går även att utöka programmet till 18 månader genom att göra en extra rotation.

Vad har du fått göra under din tid som trainee på Scania?
– Jag började på min hemavdelning Financial Services här i Sverige och gick sedan vidare till Scania Credit som hanterar marknader där vi tidigare inte varit så aktiva. I mitt fall innebar det att jag fick skriva en strategisk rapport om marknaden i Västafrika och också resa runt i regionen, då främst i Ghana och på Elfenbenskusten, tillsammans med lokala försäljningsrepresentanter. Det var helt fantastiskt och ingenting jag hade förväntat mig att jag skulle få göra.

Hur spenderade du rotation nummer tre och fyra?
– Den tredje rotationen spenderade jag hos en distributör i Bukarest i Rumänien. Många väljer att vara i länder som Frankrike och Storbritannien där man kan språket, men jag kände att jag ville utmana mig själv lite. Tanken med den sista och fjärde rotationen är att man ska vara i en annan del av TRATON GROUP, som Scania tillhör. Jag valde att vara på en strategisk nivå där man tittar på frågor för hela TRATON-gruppen. Mitt projekt har gått ut på att titta på industrin överlag. Jag har bland annat tittat på vad gruppens roll kommer att vara i framtiden i och med den teknologiska utveckling som sker just nu, i form av exempelvis autonoma fordon och elektrifiering av lastbilar.

Vad kommer du att göra framöver?
– Tanken är att man börjar arbeta på sin hemavdelning efter att man är klar med traineeprogrammet, men hittar man något annat under året som verkar intressant finns det inget som hindrar en att söka sig dit istället. I mitt fall har jag tillsammans med min nuvarande chef på TRATON bestämt att jag ska stanna här i München och börja arbeta som analytiker på gruppnivå. Min plan är dock att jag ska återvända till Scania om ett par år och då ha god användning för de erfarenheter som jag kommer att få här.

Text: Sara Schedin

Scania

Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. Tillsammans med våra partners och kunder leder vi övergången till ett hållbart transportsystem. Forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige, med filialer i Brasilien och Indien. Produktion sker i Europa, Latinamerika och Asien, med regionala produktcentra i Afrika, Asien och Euroasien. Scania ingår i TRATON GROUP.

Medarbetarnas bakgrund: Bland akademiker främst civilingenjörer, högskoleingenjörer, ekonomer och systemvetare.

Läs mer: scania.se

André Söderstjerna

Utbildning: Business and Economics, Linköpings universitet, examen 2017.

Vad var höjdpunkten på traineeprogrammet? ”Resorna till Västafrika! Jag hade aldrig varit i något land i Afrika tidigare och lärde mig otroligt mycket under min tid där.”

Senaste från arbetsgivare

Scania

Utveckling, montering och strategiska frågor om fordon och transporter i en hållbar framtid. Traineetiden på Scania är upplevelserik, fylld a…  Läs mer

Senaste artiklarna

Arbetsförmedlingen

Innovationstakten och ett stort utrymme att driva förändring lockade Carolina Emanuelson och Johan Backström till Arbetsförmedlingens IT-avde…  Läs mer

Essity

Hållbarhet omfattar mycket mer än bara miljö. Ett av Essitys hållbarhetsmål handlar om att förbättra välbefinnandet för 26 miljoner föräldrar…  Läs mer

AB Svensk Exportkredit

Amanda Ask har som uppdrag att finansiera exportaffärer på Svensk Exportkredit. Därmed är hon med och bidrar till att skapa sysselsättning oc…  Läs mer

Trafikverket

En ny kärna för mobilnät som ger uppkopplad infrastruktur, och ett nytt signalsystem för järnvägen i hela EU – Innovation och nytänkande är v…  Läs mer